July 19, 2024

Hitachi เตรียมใช้ Generative AI สร้าง Simulation ส่งต่อทักษะของผู้เชี่ยวชาญไปยังพนักงานรุ่นใหม่

หลายองค์กรกำลังประสบปัญหาการเกษียณของพนักงานรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีทักษะที่เกิดจากสัญชาตญาณ ที่ผ่านการฝึกฝนจากประสบการณ์หลายปี แต่ทักษะเหล่านี้กำลังจะหายไปจากการเกษีณหรือลาออกของพนักงานเหล่านี้ ทำให้บริษัท ฮิตาชิ เตรียมนำระบบ AI มาช่วยสร้างระบบ simulation เพื่อถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

บริษัทฮิตาชิของญี่ปุ่นจะใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งต่อทักษะผู้เชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาและการผลิตให้กับพนักงานรุ่นใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากการเกษียณอายุจำนวนมากของพนักงานที่มีประสบการณ์

โดยบริษัทจะใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อสร้างวิดีโอที่แสดงความยากหรืออุบัติเหตุที่ทางรถไฟ โรงไฟฟ้า และโรงงานผลิต และใช้ในการฝึกอบรมเสมือนจริงสำหรับพนักงาน

ที่ผ่านมาฮิตาชิได้พัฒนาระบบ AI ที่สร้างภาพตามข้อมูล 3 มิติของโรงงานและโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ซึ่งสามารถแสดงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เช่น ควัน โพรงในราง รถไฟโก่งงอ ลงบนภาพของรางรถไฟจริง นอกจากนี้ยังสามารถทำได้บนรูปภาพของไซต์การผลิต ซึ่งรวมถึงการแปรรูปโลหะและสายการประกอบ ฮิตาชิจะรวมเทคโนโลยีนี้เข้ากับโปรแกรมสำหรับการฝึกซ้อมเสมือนจริงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

ซึ่งที่ผ่านมา พนักงานที่มีทักษะจะใช้สัญชาตญาณซึ่งได้รับการฝึกฝนจากประสบการณ์หลายปี เพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติเพียงเล็กน้อย เช่น การเปลี่ยนแปลงของเสียง อุณหภูมิ หรือกลิ่นของอุปกรณ์ ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือการทำงานผิดพลาดได้

โดยพื้นที่ฝึกอบรมจะเป็นห้องเล็ก ๆ เพียง 10 ตารางเมตร ติดตั้งจอภาพจำนวนมาก เพื่อแสดงภาพของโครงสร้างพื้นฐานและโรงงานที่สร้างขึ้นโดย Generative AI ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ที่สมจริง

ตัวอย่างเช่น การใช้ภาพรางรถไฟและรางรถไฟ พนักงานซ่อมบำรุงสามารถรู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังเดินไปรอบๆ สถานที่จริง และเรียนรู้วิธีตรวจสอบความผิดปกติ ระบบนี้คาดว่าจะช่วยพัฒนาทักษะของช่างซ่อมบำรุงโดยช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้

ที่มา : Nikkei