June 22, 2024

การแฮกรูปแบบใหม่ ใช้ AI ล้วงข้อมูลจากเสียงกดคีย์บอร์ด แม่นยำถึง 95%

ทุกวันนี้เทคนิคการแฮกหรือขโมยข้อมูลดิจิทัลพัฒนาขึ้นทุกวัน ล่าสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษได้ฝึกฝนโมเดล deep learning ให้สามารถขโมยข้อมูลจากการกดแป้นพิมพ์ที่บันทึกด้วยไมโครโฟน และมีความความแม่นยำ 95%

สามารถวิเคราะห์จากเสียงที่บันทึกมาจากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น การบันทึกเสียงระหว่างการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom หรือ Skype หรือจากเป็นการแฮกเพื่อใช้ไมโครโฟนจากสมาร์โฟนของผู้ใช้ แอบบันทึกเสียงการกดคีย์บอร์ดเป็นต้น

การเจาะเพื่อขโมยข้อมูลโโยใช้เทคนิคนี้ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้ เนื่องจากอาจทำให้รหัสผ่าน การสนทนา ข้อความ หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ รั่วไหลไปยังบุคคลที่สามที่เป็นอันตราย

การเจาะข้อมูลด้วยเสียงนั้นง่ายกว่ามาก เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่มีไมโครโฟนมากมายที่สามารถบันทึกเสียงคุณภาพสูงได้ เมื่อรวมกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเอไอและแมชชีนเลิร์นนิง ทำให้การโจมตีด้วยช่องทางด้านข้างที่ใช้เสียงเป็นไปได้และอันตรายกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้มาก

ในการทดลอง นักวิจัยใช้เครื่อง MacBook แล้วบันทึกเสียงด้วย iPhone 13 ที่วางห่างจากเป้าหมาย 17 ซม. รวมถึงใช้ Zoom และ Skype จากนั้นก็จะนำไฟล์เสียงที่ได้ไปให้ AI ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเป็นตัววิเคราะห์

ผลลัพธ์ที่ได้คือ AI สามารถวิเคราะห์เสียงจากการบันทึกของสมาร์ทโฟนด้วยความแม่นยำถึง 95% และจาก Zoom แม่นยำถึง 93% และจาก Skype ให้ความแม่นยำที่ต่ำกว่าที่ 91.7% แต่ก็ยังสามารถนำไปใช้งานได้

ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคการแฮกที่น่ากลัวอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว และสามารถใช้งานได้ดีแม้กับแป้นพิมพ์ที่เงียบมาก

ที่มา : bleepingcomputer