July 23, 2024

อาลีบาบา กรุ๊ป เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ฉบับล่าสุด

รายงานฉบับนี้ อาลีบาบาได้เปิดเผยให้เห็นถึงความพยายามในการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ของบริษัทฯ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างมาก ด้วยการใช้เทคโนโลยีและการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น อาลีบาบา ยังได้เผยความคืบหน้าในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของบริษัทฯ ใน Scope 3+ นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เริ่มแนวคิดคำมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากระบบนิเวศดิจิทัลของบริษัทฯ และได้ดำเนินการในปีแรก

นายแดเนียล จาง ประธานและซีอีโอของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้ว่า “ตลอดปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จที่มีคุณภาพสูง ตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไว้”

นายแดเนียบกล่าวเพิ่มเติมว่า “การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน ควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการสร้างระบบนิเวศที่ทุกคนมีส่วนร่วม ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย ‘double reduction’ จากการที่เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากกระบวนการดำเนินงานของเราเอง และลดความเข้มข้นของคาร์บอนในทุกการดำเนินงานของเรา”


ไฮไลต์จากรายงานมีดังต่อไปนี้

ไฮไลต์ด้านความยั่งยืน

 • ในปีงบประมาณ 2566 ของอาลีบาบา (เมษายน 2565 ถึงมีนาคม 2566) การปล่อยก๊าซสุทธิจากการดำเนินงานของอาลีบาบา (Scope 1 & 2) อยู่ที่ 4.681 ล้านเมตริกตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) ลดลง 12.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY)
 • การดำเนินงานของอาลีบาบาเองมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนลดลง 1.419 ล้าน MtCO2e ในปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) การลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนนี้เพิ่มขึ้น 128.9% ในขณะที่ความเข้มข้นของคาร์บอนในการดำเนินงานของอาลีบาบาอยู่ที่ 8.7 MtCO2e/รายรับหนึ่งล้านหยวน ลดลง 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY)
 • ในปีงบประมาณ 2566 อาลีบาบาลดการปล่อยก๊าซที่เกิดจากระบบนิเวศทั้งหมดของบริษัท (Scope 3+) ลงได้ 22.907 ล้าน MtCO2e 
 • สัดส่วนของการใช้พลังงานสะอาดจากการใช้พลังงานทั้งหมดในดาต้าเซ็นเตอร์ของอาลีบาบา คลาวด์ ซึ่งเป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป เพิ่มขึ้นจาก 21.6% ในปีงบประมาณ 2565 เป็น 53.9% ในปีงบประมาณ 2566
 • ดาต้าเซ็นเตอร์ของอาลีบาบาคลาวด์ บรรลุผลสำเร็จในการลดค่า PUE จาก 1.247 ในปีงบประมาณ 2565 เป็น 1.215 ในปีงบประมาณ 2566
 • อาลีบาบา คลาวด์ ช่วยให้ลูกค้าลดการปล่อยก๊าซ 6.863 ล้าน MtCO2e ในปีงบประมาณ 2566 ด้วยการเปลี่ยนจากการใช้ดาต้าเซ็นเตอร์และเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมที่ติดตั้งในองค์กรไปใช้งานโซลูชันคลาวด์
 • ในเดือนมีนาคม 2566 อาลีบาบา คลาวด์ เปิดตัว Energy Expert แพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยองค์กร 2,580 แห่งทั่วโลกให้ติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นต์และปรับให้เหมาะสม ช่วยให้ธุรกิจใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
 • ในปีงบประมาณ 2566 Cainiao ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ของอาลีบาบาได้ลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ลงได้ 184,000 ตัน ด้วยการส่งเสริมให้จัดส่งสิ่งของด้วยการใช้หีบห่อที่ใช้แล้ว และกล่องเดิม
 • แพลตฟอร์มแยกประเภทคาร์บอนของอาลีบาบา พบว่ามีผู้ใช้จำนวน 187 ล้านรายเข้าร่วมในกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปีงบประมาณ 2566 

ไฮไลต์ด้านอื่น ๆ จากรายงาน

 • ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2566: มีการนำเครื่องมือคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ที่ใช้ AI ซึ่งอาลีบาบาพัฒนาขึ้นเองไปให้บริการผู้สูงอายุแล้ว 118,746 คน
 • ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2566: อาลีบาบาเปิดตัวโปรแกรม “Cloud for Youth” ในโรงเรียน 102 แห่ง ให้บริการกับครูและนักเรียนมากกว่า 60,000 คน
 • ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2566: มีการใช้งานฟีเจอร์การนำทางรถเข็นวีลแชร์ของ Amap มากกว่า 900,000 ครั้ง
 • ในปีงบประมาณ 2566: มีการนำแอปพลิเคชัน Taobao และ Tmall ไปให้บริการผู้บกพร่องทางการมองเห็นมากกว่า 320,000 ราย
 • ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2566: Cainiao ได้ขยายประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในชนบท และสร้างศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะระดับเขต (county-level) มากกว่า 1,460 แห่ง พร้อมศูนย์รับส่งเกือบ 50,000 แห่งในหมู่บ้านและเมืองต่าง ๆ ในประเทศจีน
 • ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2566: แพทย์ท้องถิ่น 14,002 คนได้รับการอบรมจากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่สร้างร่วมกันโดย Alibaba Philanthropy และ Alibaba Health

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2023 ESG Report ได้ที่ https://www.alizila.com/alibaba-slashes-carbon-footprint-by-13-through-emission-saving-efforts/