เมสเซ่ฯ โชว์เทรนด์นวัตกรรมรับอุตฯ การพิมพ์ เติบโตต่อเนื่อง เผยความพร้อมจัดงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2023

เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ร่วมกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย โชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยมาตรฐานระดับสากล ชูไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป บริษัทในเครือข่ายสมาคมการพิมพ์รายแรกที่ริเริ่มการนำเข้าเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง ควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคและเทรนด์โลก เผยความพร้อมเต็มรูปแบบร่วมกับผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีงานพิมพ์จากทั่วโลก ในงานมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ และกระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 and CorruTec ASIA 2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 กันยายนนี้

นายเกอร์นอท ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย กล่าวว่า ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน ธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย ทั้งในด้านการสนับสนุนการจ้างงานภายในประเทศ การขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสนับสนุน อาทิ วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ ก่อให้เกิดระบบนิเวศทางเศรษฐกิจโดยรวม สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการต่างๆ  และยังมีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพในการส่งออกของประเทศไทย ด้วยชื่อเสียงของอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโลก นอกจากนี้ ภาคการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นับเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคการผลิตและการค้าปลีก ทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและการปกป้องผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

นายเกอร์นอท กล่าวต่อว่า อีกบทบาทสำคัญของภาคการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ต่อเศรษฐกิจไทยคือบทบาทด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับประเทศไทยมีการลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ล้ำสมัยในหลายรูปแบบ ได้แก่ การพิมพ์ดิจิทัล การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี และการพิมพ์ออฟเซต ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมไทยในฐานะศูนย์กลางสำหรับบริการการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกหันมาตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน ขยะ มลภาวะทางอากาศ และหันมาสนับสนุนสินค้ารักษ์โลก

นายวิวัฒน์ อุตสาหจิต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป และ อุปนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย กล่าวว่า ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป เป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านงานพิมพ์มาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี โดยมองเห็นถึงทิศทางและโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจที่ทันต่อความต้องการของตลาดโลก จึงให้ความสำคัญกับการนำเข้านวัตกรรมที่ล้ำสมัยก่อนใคร ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการอย่างครอบคลุมที่สุด ทั้งในระบบออฟเซต, ดิจิทัลออฟเซต และอิ้งค์เจท และยังเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ได้ริเริ่มนำเข้าเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง และการทำปฏิทินแบบครบวงจร ฯลฯ นอกจากนี้ ไซเบอร์พริ้นกรุ๊ปยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ซอยอิ้งค์ (Soy Ink) หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองรักษ์โลก 100% มานานกว่า 10 ปี

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่าด้วยนวัตกรรมทันสมัยคุณภาพสูงที่สามารถรองรับการผลิตที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ในระดับสากล ประกอบกับแนวคิดสร้างสรรค์ของการดำเนินธุรกิจ ที่ช่วยสร้างความแตกต่างจากการธุรกิจการพิมพ์ในรูปแบบเดิมๆ ให้มีความทันสมัยและแปลกใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและตลาดการพิมพ์ได้อย่างครบวงจร ทำให้ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ปก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดทั้งในประเทศและอาเซียน และยังคงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาธุรกิจอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายในปัจจุบัน

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงครองตำแหน่งผู้นำด้านอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของอาเซียน โดยมีมูลค่าราว 300,000 ล้านบาท ด้วยศักยภาพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย ล่าสุดเมสเซ่ฯ ร่วมกับสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมการพิมพ์ไทย และสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เตรียมนำไฮไลต์นวัตกรรมจากผู้ผลิตเทคโนโลยี 300 บริษัทชั้นนำจาก 20 ประเทศทั่วโลก มาร่วมโชว์ศักยภาพล้ำสมัยที่งานมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ และกระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 and CorruTec ASIA 2023 ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

“ภายในงาน ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการแสดงศักยภาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก แต่ยังเป็นเวทีที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจระหว่างบริษัทในเครือฯ เพื่อเร่งการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจร่วมกันในการต่อยอดความคิด สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง” นายเกอร์นอท กล่าวสรุป

สามารถติดตามรายละเอียดหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ทาง https://www.pack-print.de และ www.corrutec-asia.com