July 23, 2024

พลิกโฉมวงการแพทย์! ฟูจิฟิล์ม เปิดตัว “FUJIFILM Dengue NS1 Ag Test Kit”

 บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Total Healthcare Solution เผยนวัตกรรมล้ำสมัย FUJIFILM Dengue NS1 Ag Test Kit ชุดตรวจหาไข้เลือดออก เดินหน้าลดความรุนแรงของการติดเชื้อไข้เลือดออกในประเทศไทยและทั่วโลก ชูเทคโนโลยี Silver Amplification อันเป็นกรรมสิทธิ์ของฟูจิฟิล์ม พร้อมรายงานผลการติดเชื้อที่แม่นยำและรวดเร็วได้ภายใน 15 นาที ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจพบไวรัสได้ตั้งแต่ระยะแรก เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย 

โดยบริษัทฯ ยังได้เปิดตัว FUJIFILM SILVAMP Reader เครื่องอ่านผลอัตโนมัติสำหรับชุดตรวจโดยเฉพาะ ที่สามารถรายงานผลบนหน้าจอและส่งผลไปยังระบบข้อมูลของโรงพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยเสริมแกร่งระบบนิเวศการดูแลรักษาผู้ป่วยให้แก่ทีมแพทย์และโรงพยาบาล

การคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวเกิดจากความมุ่งมั่นของฟูจิฟิล์มในการอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์อันยาวนานมาพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มอัตราการตรวจพบเชื้อไวรัสตั้งแต่ระยะแรก เพื่อช่วยลดผู้ป่วยอาการรุนแรงและลดการสูญเสีย ท่ามกลางสถานการณ์การติดเชื้อไข้เลือดออกในสังคมไทยและทั่วโลกที่มีจำนวน
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มร. โคสุเกะ คิจิมะ – Asia Pacific & India, Overseas Sales & Marketing Specialist (In Vitro Diagnostics Division – Medical Systems Business Division) จาก FUJIFILM Corporation กล่าวว่า “ปัจจุบัน ไข้เลือดออกแพร่ระบาดอยู่ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ฟูจิฟิล์มจึงเดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค โดยในช่วงปี 2558 – 2562 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 46% ซึ่งประเทศที่ได้รับการรายงานผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา และประเทศไทย โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2566 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 18,173 ราย และมีผู้เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วถึง 4 เท่า”

ด้วยจำนวนผู้ป่วยในปัจจุบันที่มากกว่าปี 2565 ถึง 4.2 เท่านี้นับเป็นสถิติการระบาดสูงที่สุดในรอบ 3 ปี โดยพื้นที่ที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือกรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาคกลาง ในประเทศไทย โดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสัปดาห์ละ 900 รายและเสียชีวิตสัปดาห์ละ 1 ราย “ฟูจิฟิล์ม ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก และได้คิดค้นนวัตกรรม ‘FUJIFILM SILVAMP Dengue NS1 Ag Test Kit’ ชุดตรวจความไวสูงที่จะเข้ามาพลิกโฉมการวินิจฉัยไข้เลือดออกด้วยการใช้เทคโนโลยีSilver Amplification ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ฟูจิฟิล์ม ด้วยการใช้ Silver Halide Photography ในการขยายขนาดอนุภาคของ Gold Colloidal ได้ถึง 100 เท่า นวัตกรรมที่ล้ำสมัยนี้ช่วยให้สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการติดเชื้อด้วยระดับ Sensitivity (ความไว) ที่มากถึง 94.3% และอัตรา Specificity (ความจำเพาะ) ถึง 100% รวมถึงสามารถตรวจได้ทั้ง 4 Serotype ของไวรัส ได้แก่ DEN-1, 2, 3 และ 4

ที่สำคัญคือชุดตรวจใช้เลือดของผู้ป่วยในปริมาณที่น้อยมาก และสามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 20 นาที เมื่อเทียบกับกระบวนการในปัจจุบันที่อาจใช้เวลาหลายวัน การอ่านผลการติดเชื้อสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าหรือใช้คู่กับเครื่องอ่านอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการอ่านค่า เราพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความสูญเสียจากไข้เลือดออกและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโซลูชันทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของคนทั่วโลก”

ชุดตรวจที่มีความไวสูงสามารถใช้งานได้อย่างไม่ยุ่งยาก มาพร้อมตลับทดสอบและหลอดใส่ตัวทำปฏิกิริยา กระบวนการทดสอบจะเริ่มจากการใส่สารทดสอบ ได้แก่ เลือดครบส่วน (Whole Blood) ซีรัม (Serum) หรือพลาสมา (Plasma) ลงในหลอดและเขย่าแรง ๆ ให้สารเข้ากัน หลังจากนั้นหยดสารลงบนช่องหยดบนตลับ จากนั้นกดปุ่ม “Button 2” บนตลับ รอประมาณ 15 นาทีเพื่อให้แถบ “Go Next” ที่อยู่ข้าง ๆ ขึ้นเป็นสีส้ม จากนั้นกด “Button 3” เพื่อให้เริ่มกระบวนการ Silver Amplification และภายใน 1 นาทีผลตรวจจะปรากฏขึ้น การแสดงผลที่รวดเร็วนี้ทำให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยได้ตั้งแต่การติดเชื้อในระยะแรก

โซลูชันการตรวจไข้เลือดออกของฟูจิฟิล์ม ยังมาพร้อม FUJIFILM SILVAMP Reader เครื่องอ่านผลตรวจอัตโนมัติ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ค่าที่ปรากฏมีสีที่จางหรืออ่านยาก เมื่อใช้เครื่องอ่านร่วมกับชุดตรวจ บุคลากรทางการแพทย์จะสามารถกดปุ่มเพียง 1 ครั้งหลังจากที่หยดสารตรวจลงบนตลับ และสามารถใส่ตลับเข้าเครื่องอ่านได้ทันที ทำให้สามารถไปทำงานอื่น ๆ ที่สำคัญระหว่างที่รอผล และเมื่อผลปรากฏขึ้น ข้อมูลจะส่งผลบวกหรือลบที่แม่นยำไปยังระบบข้อมูลของสถานพยาบาลผ่าน Laboratory Information System (LIS) ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องอ่าน เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มที่เชื่อมต่อกันอย่างลื่นไหลไร้รอยต่อภายในระบบสาธารณสุข

ฟูจิฟิล์ม เร่งสานต่อพันธกิจในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนวงการสาธารณสุขและสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นให้แก่คนทั่วโลก “เป้าหมายของเราคือการใช้เทคโนโลยีมาทำให้การตรวจพบการติดเชื้อเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้คน ที่ผ่านมา เราได้นำเสนอชุดตรวจโควิด-19 (FUJIFILM COVID-19 Ag Testและนวัตกรรมการการตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วย μTASWako AFP-L Hepatocellular Carcinoma (HCC) Risk Biomarker ซึ่งช่วยยกระดับการตรวจพบโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดตัวชุดตรวจไข้เลือดออก เราพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน “สังคมไทย ไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออก” ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกรมควบคุมโรค ตลอดจนกลยุทธ์ขององค์การอนามัยโลก ที่ต้องการลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกให้เป็นศูนย์” มร. โคสุเกะ คิจิมะ กล่าวปิดท้าย

ฟูจิฟิล์ม ประกาศสานต่อการร่วมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนทั่วโลกด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันทรงคุณค่าภายใต้แคมเปญระดับโลก “NEVER STOP” พร้อมเดินหน้าต่อยอดองค์ความรู้เพื่อร่วมลดการสูญเสียจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย