June 19, 2024

Barracuda ESG มีปัญหาอีกแล้ว จะแก้เสร็จภายในอาทิตย์นี้

หลังจากปรากฏช่องโหว่ Zero Day ในอุปกรณ์รัษาคาวมปลอดภัยอีเมล Barracuda ESG ซึ่งเป็นช่องโหว่ร้ายแรงที่เปิดโอกาสให้แฮกเกอร์รันคำสั่งอันตรายได้จากระยะไกล ภายใต้รหัส CVE-2023-2868 จนทำให้ ผู้พัฒนาโซลูชันรักษาความปลอดภัยระบบอีเมลและเครือข่ายอย่าง Barracuda ต้องออกมาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ล่าสุดอุปกรณ์ Barracuda ESG มีปัญหาอีกแล้ว ทำให้ผู้ใช้บางรายไม่สามารถล็อคอินโดยใช้แอคเคาน์ของตัวเองได้ โดยบริษัทระบุว่า กำลังเร่งหาสาเหตุ ของปัญหาการล็อคอินของอุปกรณ์ โดยกล่าวว่ากำลัเร่งหาสาเหตุและแก้ไข ให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้

ทั้งนี้อุปกรณ์ Barracuda ESG มีใช้งานในองค์กรกว่า 200,000 แห่งทั่วโลก รวมถึงองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น Samsung, Delta Airlines, Mitsubishi และ Kraft Heinz

ที่มา : Bleepingcomputer