July 23, 2024

AWS เปิดให้บริการ Amazon Security Lake

บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Amazon.com, Inc. ประกาศเปิดให้บริการ Amazon Security Lake ซึ่งเป็นบริการที่รวบรวมข้อมูลความปลอดภัยขององค์กรโดยอัตโนมัติจากการใช้งานทั้งหมดที่อยู่บน AWS ผู้ให้บริการ SaaS ชั้นนำ โครงสร้างระบบไอทีที่อยู่ภายในองค์กร และข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่บนคลาวด์เข้าสู่ Data Lake ที่ออกแบบมาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการกับข้อมูลความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

และลดความซับซ้อนในการจัดการข้อมูลความปลอดภัยในระบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ นอกจากนี้ Amazon Security Lake ยังแปลงและปรับเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยที่ตรงตามมาตรฐาน Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) ทำให้ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยได้อัตโนมัติจากแหล่งที่มากว่า 80 แห่งได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น AWS พันธมิตรด้านความปลอดภัย และผู้ให้บริการการวิเคราะห์ โดย Amazon Security Lake เป็นส่วนหนึ่งของชุดบริการรักษาความปลอดภัยใน AWS Cloud ที่สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยของ AWS เพื่อช่วยทำให้เป็นคลาวด์มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยที่สุดซึ่งได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าหลายล้านคน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยสูง และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนพันธมิตรด้านความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถยกระดับความปลอดภัยในคลาวด์ได้ Amazon Security Lake รวบรวมและเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลและเหตุการณ์ที่แตกต่างกันในปริมาณมากให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจจับ ตรวจสอบ และตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ตรงกับความต้องการ สามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Security Lake ได้ที่ https://aws.amazon.com/security-lake

“การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อเราออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่มีความต้องการด้านความปลอดภัยสูงสุด” จอน แรมซีย์ รองประธานฝ่าย Security Services ของ AWS กล่าว “เรารู้ว่าลูกค้าต้องการพันธมิตรที่เชื่อถือได้เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากคลาวด์ และให้ความมั่นใจว่าองค์กรของพวกเขามีความปลอดภัยอยู่เสมอ ด้วยแหล่งที่มามากกว่า 80 แห่งที่ให้ข้อมูลไปยัง Amazon Security Lake ช่วยให้ทีมที่ดูแลด้านความปลอดภัยสามารถมองเห็นภัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นและสามารถรับมือ ปกป้องเวิร์กโหลด แอปพลิเคชัน และข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น”

ลูกค้าต้องการระบุ ประเมิน และตอบสนองต่อความเสี่ยงและช่องโหว่ที่เป็นไปได้อย่างเต็มที่ ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่อาศัยข้อมูลที่บันทึกไว้และเหตุการณ์จากแหล่งที่มาต่าง ๆ หลายแห่ง (เช่น แอปพลิเคชัน, ไฟร์วอลล์, และระบบระบุตัวตน) ที่อยู่บนคลาวด์และที่อยู่ในระบบที่ติดตั้งอยู่ภายในองค์กร โดยแต่ละแหล่งที่มานั้นมีรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย เช่น การถ่ายโอนข้อมูลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการติดตั้งมัลแวร์บนอุปกรณ์ของพนักงาน หมายความว่าองค์กรจะต้องรวบรวมและปรับรูปแบบข้อมูลความปลอดภัยให้สอดคล้องกัน หลังจากที่ข้อมูลถูกจัดรูปแบบให้สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่องแล้ว ลูกค้าสามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจระดับความเสี่ยงในปัจจุบันได้ และจากนั้นสามารถเชื่อมโยงและติดตามความเสี่ยงเพื่อเพิ่มการสังเกตการณ์ที่ดีขึ้น โดยทั่วไปลูกค้าใช้โซลูชันด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เช่น การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและการวิเคราะห์ความปลอดภัย ซึ่งหมายความว่ามีการทำซ้ำและประมวลผลข้อมูลเดียวกันหลายครั้ง เนื่องจากแต่ละโซลูชันมีที่เก็บข้อมูลและรูปแบบข้อมูลของตัวเอง การใช้โซลูชันการรักษาความปลอดภัยหลายตัวนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง และทำให้ความสามารถของทีมรักษาความปลอดภัยในการตรวจจับและตอบสนองต่อปัญหาล่าช้า ในการตรวจสอบผู้ใช้ เครื่องมือ และแหล่งข้อมูลใหม่ ทีมรักษาความปลอดภัยต้องจัดการกับชุดกฎการเข้าถึงข้อมูลและนโยบายความปลอดภัยที่ซับซ้อนเพื่อติดตามว่าข้อมูลถูกใช้ไปอย่างไร และในขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจว่าพนักงานยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานได้ ทีมรักษาความปลอดภัยบางทีมจะสร้างฐานข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดใน Data Lake แต่ระบบเหล่านี้ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านและอาจใช้เวลาหลายเดือนในการสร้าง เนื่องจากมีปริมาณข้อมูลจำนวนมากที่อาจถึงระดับเพตะไบต์จากแหล่งที่มาต่าง ๆ

Amazon Security Lake เป็น Data Lake ที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการรักษาข้อมูลความปลอดภัย เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรวบรวม ปรับรูปแบบ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและรายงานเป็นเรื่องง่าย และรวมการจัดการข้อมูลความปลอดภัยในระบบไฮบริดและมัลติคลาวด์เข้าด้วยกัน บริการนี้สร้าง Data Lake โดยใช้บริการ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) และ AWS Lake Formation เพื่อตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลความปลอดภัยในบัญชี AWS ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถควบคุมและเป็นเจ้าของข้อมูลความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่ AWS Marketplace มีโซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยหลายพันรายการเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับการรักษาความปลอดภัยแบบ end-to-end ลูกค้าสามารถผสานรวมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจากบริการแบบบูรณาการและโซลูชันของพันธมิตรที่หลากหลาย สามารถปรับแต่ง อัตโนมัติ และปรับขนาดให้เหมาะสมกับระดับความปลอดภัยที่องค์กรต้องการ ด้วยขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นตอน ลูกค้าสามารถสร้าง Data Lake ที่สามารถเก็บข้อมูลความปลอดภัยจากแหล่งที่มาต่าง ๆ เช่น Amazon VPC Flow Logs และ AWS CloudTrail แหล่งที่มาจากบุคคลที่สาม เช่น Splunk, CrowdStrike, Datadog, Cribl และแหล่งข้อมูลของตนเองได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดใน Amazon Security Lake ปรับตามรูปแบบของ OCSF schema ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเห็นภาพรวมรวมทั้งหมดในข้อมูลเดียว ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยและการวิเคราะห์ได้ตามต้องการ เช่น Amazon Athena, Amazon OpenSearch Service, และ Amazon SageMaker พร้อมด้วยโซลูชันของบริษัทชั้นนำอื่น ๆ เพื่อรับข้อมูลการวิเคราะห์ที่กว้างขึ้นและลึกขึ้นอย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

Amazon Security Lake พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน), เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์), เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์), เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว), ยุโรป (แฟรงค์เฟิร์ต), ยุโรป (ไอร์แลนด์), ยุโรป (ลอนดอน) และอเมริกาใต้ (เซาเปาโล) และพร้อมให้บริการใน AWS Regions อื่นๆ เพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้

Cribl ทำให้การสังเกตการณ์แบบเปิดเป็นจริงสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ชุดผลิตภัณฑ์ความสามารถในการสังเกตการณ์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ขายของ Cribl ช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการกำหนดเส้นทางและประมวลผลข้อมูลจำนวนมากจากทุกแหล่งที่มาภายในโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของตนเอง คลินต์ ชาร์ป ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Cribl กล่าวว่า “ด้วยการเพิ่มขึ้นของข้อมูลและสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทีมรักษาความปลอดภัยต้องเผชิญกับความท้าทายในการตรวจสอบ ตรวจจับ ตอบสนอง และบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เราตื่นเต้นที่จะให้บริการลูกค้า AWS ผ่านการผสานรวมกับ Amazon Security Lake ด้วยความยืดหยุ่นในการรับข้อมูลจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม แปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็น OCSF แล้วนำไปสู่ Amazon Security Lake และเครื่องมือเพิ่มเติมที่เปิดใช้งาน OCSF เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ และตอบสนองต่อความเสี่ยง การผสานรวมนี้ทำให้กระบวนการค้นหาโดยตรง (search-in-place queries) และการเลือกเส้นทางข้อมูลที่สำคัญไปยังแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกขึ้นและเก็บข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

CrowdStrike เป็นผู้นำด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ระดับโลกที่มีแพลตฟอร์มคลาวด์เนทีฟที่ทันสมัยที่สุดในโลกสำหรับการป้องกันความเสี่ยงขององค์กร เช่น การรักษาความปลอดภัยปลายทางและปริมาณงานบนคลาวด์ ระบบระบุตัวตน และข้อมูลต่าง ๆ ดาเนียล เบอร์นาร์ด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ CrowdStrike กล่าวว่า “การหยุดการละเมิดความปลอดภัยนั้น องค์กรต่าง ๆ ต้องหยุดแบ่งแยกระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กร เราสังเกตเห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าที่เชื่อมโยงข้อมูลทางด้านความปลอดภัยที่ถูกปรับรูปแบบแล้วของ CrowdStrike Falcon กับข้อมูลความปลอดภัยอื่น ๆ ในฐานะสมาชิกของ OCSF และเป็นพันธมิตรของ AWS มายาวนาน CrowdStrike ทำให้การเฝ้าระวังทางด้านความปลอดภัยที่ถูกปรับรูปแบบแล้วจากแพลตฟอร์ม CrowdStrike Falcon สู่ Amazon Security Lake ซึ่งมอบการมองเห็นที่ดีกว่าและการป้องกันภัยคุกคามที่ทันสมัย ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ในโซลูชันความปลอดภัยของพวกเขาได้”

Datadog เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชันบนคลาวด์ พิเอร์เร่ บีทัวแอง รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยของ Datadog กล่าวว่า “การให้ทีมรักษาความปลอดภัยเข้าถึงข้อมูลลึกลงและการวิเคราะห์ขั้นสูง เราสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและลดผลบวกที่ผิดพลาดได้ การผสานการทำงานระหว่าง Amazon Security Lake และแพลตฟอร์ม Datadog ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเส้นทางบันทึกข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ เช่น ข้อมูลบน AWS, ข้อมูลที่อยู่ในระบบภายในองค์กร และ SAAS ไปยัง Datadog Cloud SIEM การผสานการทำงานนี้จะให้ผู้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยลดผลบวกที่ผิดพลาด และเปิดใช้งานการตรวจจับความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว”

Jumia เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำในทวีปแอฟริกา ที่ให้บริการลูกค้าทั่วทั้งทวีปด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายผ่าน marketplace ปีโดร์ แฟงกีโร ประธานฝ่ายการรักษาความปลอดภัยที่ Jumia กล่าวว่า “เราพบว่า Amazon Security Lake เป็นสิ่งที่จำเป็นที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างความปลอดภัยโดยรวมของเรา และเราตื่นเต้นที่บริการนี้พร้อมเปิดให้ใช้งานแล้ว Amazon Security Lake ช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างมาก ช่วยให้ทีมของเราสามารถจัดการกับการตรวจสอบความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงสร้างของเราแข็งแกร่งให้กับปริมาณงาน แอปพลิเคชัน และข้อมูลของเรา Amazon Security Lake ช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบทำให้เราสามารถใช้เวลาไปกับงานที่มีความสำคัญสูงสุดต่อธุรกิจของเรา”

Novozymes เป็นบริษัทบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตเอนไซม์เชิงอุตสาหกรรม จุลินทรีย์ และส่วนผสมทางเภสัชกรรมชีวภาพเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ปกป้องทรัพยากรของโลก และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก โจเคบ โคฟอด สถาปนิกระบบคลาวด์ของ Novozymes กล่าวว่า “การจัดการและวิเคราะห์บันทึกความปลอดภัยและหาต้นเหตุสำหรับ CloudTrail, VPC, Route53 และ AWS Security Hub ในองค์กรแบบไฮบริดของเราถือเป็นความท้าทายที่สำคัญ เราเริ่มใช้ Amazon Security Lake เพื่อช่วยสร้างมาตรฐานการบันทึกความปลอดภัยและข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และทำให้เราสามารถส่งข้อมูลนี้ไปยัง SIEM ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานน้อยที่สุด ซึ่ง Amazon Security Lake จะช่วยให้ Novozymes ใช้เวลาได้มากขึ้นกับงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลง เช่น การปกป้องทรัพยากรของโลก”

SentinelOne ให้บริการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อป้องกันภัยคุกคาม ลดความเสี่ยง และปกป้ององค์กรด้วยการให้ความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั่วทั้งระบบคลาวด์ การรักษาความปลอดภัยปลายทาง ระบบระบุตัวตน และข้อมูลต่าง ๆ เจน หว่อง รองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของ SentinelOne กล่าวว่า “การตรวจสอบและสืบค้นภัยคุกคามแบบดั้งเดิมนั้นมักจะท้าทายและใช้เวลานาน ข้อมูลทางด้านความปลอดภัยที่ถูกปรับรูปแบบแล้วและบันทึกข้อมูลที่หลากหลายที่ต้องการการวิเคราะห์ แต่มีการกระจายไปตามแหล่งที่มาที่ต่างกัน รูปแบบที่ต่างกัน และเครื่องมือที่ต่างกัน ทำให้เกิดการแบ่งแยกข้อมูลไว้ในแหล่งที่ต่างกันและเกิดผลกระทบต่อประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ด้วยการผสานรวมของเรากับ Amazon Security Lake และการใช้สกีมาของ OCSF ลูกค้าสามารถนำเข้า สอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านความปลอดภัยที่ถูกปรับรูปแบบแล้วภายในแพลตฟอร์ม Singularity ของ SentinelOne ได้ กระบวนการที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี้ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยอย่างมาก ทำให้มีแหล่งข้อมูลที่รวมอยู่ที่เดียวและช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงอัตโนมัติของเหตุการณ์ โดยสามารถช่วยสร้างความเข้าใจในการสร้างความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มต้นของเหตุการณ์จนถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

Splunk เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์และการเฝ้าระวัง ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นมากขึ้น ไมค์ ฮอร์น รองประธานบริหารอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปด้านความปลอดภัยของ Splunk กล่าวว่า “Splunk รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นพันธมิตรของ AWS ในการเปิดตัว Amazon Security Lake และเป็นสมาชิกคณะกรรมการของโครงการ OCSF ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างสกีมาแบบเปิดสำหรับการปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนความปลอดภัยทางไซเบอร์ การผสานรวมระหว่าง Splunk และ Amazon Security Lake ทำให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บข้อมูลของตนในรูปแบบ OCSF ที่เป็นหนึ่งเดียวได้ การผสานรวมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงและการตรวจสอบข้อมูลบน AWS เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับด้านการเก็บรักษาข้อมูลอีกด้วย”

บริษัท Volkswagen Financial Services เป็นส่วนหนึ่งของ Volkswagen AG ที่ตัวแทนอยู่ทั่วโลกผ่านบริษัทหลายแห่งในกลุ่มธุรกิจทางด้านการธนาคาร การเช่าซื้อรถยนต์ ประกันภัยและบริการ ความคล่องตัวและการชำระเงิน คริสปิน ไวส์ฟูส หัวหน้าฝ่าย AWS Managed Platform Services ที่ Volkswagen Financial Services กล่าวว่า “Amazon Security Lake ทำให้ง่ายต่อการรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสรุปรวมไว้ที่เดียว ซึ่งช่วยให้เราเห็นภาพรวมที่ครอบคลุม สิ่งนี้ทำให้เราสามารถจัดการการตรวจสอบความปลอดภัยที่หลากหลายได้ง่ายขึ้น และปรับปรุงการป้องกันเวิร์กโหลด แอปพลิเคชัน และข้อมูลของเรา”

Wiz เป็นสตาร์ทอัพด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่มีพันธกิจในการช่วยองค์กรสร้างสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ปลอดภัยซึ่งช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจ ยีนอน คอสตาริกา รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และผู้ร่วมก่อตั้ง Wiz กล่าวว่า “การได้รับข้อมูลความปลอดภัยเชิงลึกมีความสำคัญสำหรับองค์กรในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรวมเข้ากับ Amazon Security Lake เราไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลความปลอดภัยบนคลาวด์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ภายในองค์กรได้ดีขึ้น การผสานรวมนี้ทำลายการแบ่งแยกข้อมูลความปลอดภัย ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาด้านความปลอดภัย การทำการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้เห็นภาพรวมของมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรวมได้ดีขึ้น”