July 19, 2024

ทรูบิสิเนส ชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  ร่วมทรานสฟอร์มสู่อุตสาหกรรม 4.0สัมผัสเทคโนโลยี 5G และดิจิทัลโซลูชันล้ำสมัย

ทรูบิสิเนส ยกทัพนวัตกรรม 5G คลาวด์ และดิจิทัลโซลูชัน ตอบโจทย์ ทุกความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในงาน FACTECH 2023 ชูความแข็งแกร่งผู้นำโทรคมนาคม-เทคโนโลยีของทรู ร่วมทรานสฟอร์มภาคธุรกิจไทยรับมือ 3 เมกะเทรนด์ที่มีบทบาทต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในยุคดิจิทัล

พบกับนวัตกรรมเทคโนโลยี ทั้งการเชื่อมต่อการสื่อสารบนเครือข่าย 5G ที่เร็วแรงและครอบคลุมทั่วประเทศยิ่งขึ้น พร้อมนวัตกรรมเครือข่ายล้ำสมัย รองรับการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ และอีกหลากหลายโซลูชันสำหรับธุรกิจ ทั้งโซลูชันเพื่อโรงงานอัจฉริยะ ขนส่งอัจฉริยะ และพลังงานอัจฉริยะ  ที่ช่วยเสริมศักยภาพ เพิ่มประสิทธิผล ตลอดจนแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิต และลดต้นทุน ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 พบกันที่บูธ ทรูบิสิเนส ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 21-24 มิถุนายน 2566


3 เมกะเทรนด์ เร่งภาคอุตสาหกรรมไทยทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัลภาคอุตสาหกรรมไทย ต้องเร่งปรับตัว เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ พร้อมรับ 3 เมกะเทรนด์ ที่จะมีบทบาทต่อธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า ได้แก่ 1.Digitalization หรือระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับตัวให้ทันกับการค้าแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ  2. New Technologies ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ อาทิ การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัล  การประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 3.BCG Economy การพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่ผู้ประกอบการควรวางเป้าหมายการทำธุรกิจควบคู่กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


สร้างอนาคตความสำเร็จเหนือขีดจำกัด กับ ทรูบิสิเนสพบกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จาก ทรูบิสิเนส ในงาน FACTECH 2023 ที่จะ ทราสฟอร์มสู่อุตสาหกรรม 4.0 ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันที่เหนือกว่า ด้วยเทคโนโลยี 5G คลาวด์ และดิจิทัลโซลูชันล้ำสมัย ได้แก่  


1. 5G Infrastructure  เชื่อมต่อการสื่อสารบนเครือข่าย 5G ที่เร็วแรงและครอบคลุมทั่วประเทศ รับ-ส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ พร้อมเทคโนโลยีเครือข่ายล้ำสมัยที่รองรับได้ทุกรูปแบบการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ทั้ง Network Slicing,Private Network ,Fixed Wireless Access (FWA) และ Multi-Access Edge Computing (MEC)


2. Cloud Infrastructure  บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ ด้วยความร่วมมือกับอาลีบาบา คลาวด์ รองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผล ที่มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กรในการสร้างสรรค์ พัฒนา และใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ได้เต็มที่ เช่น  SAP on Cloud  เป็นต้น


3. TRUE BIZ-TECH ศูนย์รวมโซลูชัน ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก ได้แก่      

o FACTORY BIZ-TECH – โซลูชันเพื่อโรงงานอัจฉริยะ เพิ่มขีดความสามารถ พร้อมกับความปลอดภัยสูงสุด ครอบคลุมทั้งเรื่องด้านการซ่อมบำรุง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระบบความปลอดภัยภายในโรงงาน และการควบคุมปริมาณของเสียเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น      

o TRANSPORT BIZ-TECH – โซลูชันเพื่อการขนส่งอัจฉริยะ เทคโนโลยีโลจิสติกส์อัจฉริยะ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยประสิทธิภาพการขนส่งที่เหนือกว่า ครอบคลุมบริการทั้งการดูแลคุณภาพการขนส่งควบคู่กับการใช้เชื้อเพลิง ประเมินเส้นทางที่ดีและเร็วที่สุด ระบบติดตามเส้นทางเดินรถ และเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะช่วยดูแลความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุ      

o ENERGY BIZ-TECH – โซลูชันเพื่อพลังงานอัจฉริยะ เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด โดยใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการการใช้พลังงานที่เหมาะสม                 บริหารการใช้พลังงานให้สอดคล้องตามความต้องการ ตลอดจนการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังงานสะอาด ลด Carbon Footprint มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานฟรี ได้ที่ https://www.factech-expo.com/th-th/visitor-info.html