May 29, 2024

ทรูบิสิเนส ชูความแข็งแกร่งเทเลคอม-เทค จัดเต็มนวัตกรรม 5G คลาวด์ แล ะดิจิทัลโซลูชัน เร่งสปีดภาคอุตสาหกรรมทุกภูมิภาคทั่วไทย พร้อมทรานสฟอร์มสู่ Industry 4.0

ทรูบิสิเนส เดินเกมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย พลิกโฉมสู่อุตสาหกรรม 4.0  ดึงศักยภาพหลังควบรวมทรูดีแทค สู่บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ผสานอัจฉริยภาพเครือข่าย 5G  เทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร  พร้อมความร่วมมือพันธมิตรชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ 5G และดิจิทัลโซลูชัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพิ่มผลิตผล และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 

จัดเต็มด้วย 3 กลุ่มบริการหลัก  ได้แก่ 1. 5G Infrastructure เชื่อมต่อการสื่อสารบนเครือข่าย 5G ที่เร็วแรงและครอบคลุมทั่วประเทศยิ่งขึ้น พร้อมเทคโนโลยีเครือข่ายล้ำสมัยที่รองรับได้ทุกภาคอุตสาหกรรม 2. Cloud Infrastructure บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ และ 3. TRUE BIZ-TECH ศูนย์รวมโซลูชัน ออกแบบเพื่อตอบโจทย์เฉพาะธุรกิจ ทั้งโซลูชันเพื่อโรงงานอัจฉริยะ ขนส่งอัจฉริยะ และพลังงานอัจฉริยะ พร้อมชูจุดแข็งที่แตกต่างของทรู คอร์ปอเรชัน คือ บริการ Cyber Security ยกระดับการตรวจสอบความปลอดภัย และเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ควบคู่กับทรู ดิจิทัล อคาเดมี สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและโซลูชันได้เต็มประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังมีทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษาและออกแบบโซลูชันตามความต้องการขององค์กร และดูแลบริการหลังการขายอย่างใกล้ชิดในหลากหลายช่องทาง  เล็งขยายตลาดเจาะกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ จ.เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และสงขลา  ประเดิมคิกออฟในงาน FACTECH 2023 ระหว่างวันที่ 21-24  มิถุนายน 2566 ณ ไบเทค บางนา

นายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ในปี 2565 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)           อยู่ที่ 17.4  ล้านล้านบาท โดยมากกว่า 15% ของ GDP ทั้งประเทศ  มาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งใน                   ไตรมาสแรกของปี 2566 นี้  มีมูลค่าสูงถึง 7.4 แสนล้านบาท นอกจากนี้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ยังระบุว่าตลาดดิจิทัลของโซลูชันโรงงานอุตสาหกรรมในไทยมีมูลค่าสูงถึง 7.4 พันล้านบาท  และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องนับจากปีนี้ไป หลังจากผ่านพ้นช่วงสถานการณ์โควิด-19 เห็นได้ชัดว่าผู้ประกอบการโรงงานและอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการและให้ความสำคัญในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตเพิ่มมากขึ้น  เพื่อผลักดันนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ              ทรูบิสิเนส ผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลโซลูชันครบวงจรสำหรับลูกค้าองค์กร พร้อมเดินหน้าเคียงคู่ผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่ Digital Transformation ด้วยความแข็งแกร่งของ ทรู บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ที่มีเครือข่าย 5G ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมเทคโนโลยีเครือข่ายที่ตอบโจทย์ตรงการใช้งานของภาคอุตสาหกรรม อย่างเทคโนโลยี mmWave ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่างๆภายในโรงงานได้แบบไร้รอยต่อ มีการรับ-ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นระบบเครือข่ายสื่อสารเฉพาะภายในโรงงาน (Private Network) จึงมีความปลอดภัยขั้นสูงของข้อมูล ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภายในโรงงาน นำมาวิเคราะห์ประมวลผล ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

นายพิชิต กล่าวเสริมว่า การเปิดใช้สัญญาณโรมมิ่งจากการควบรวมทรู-ดีแทค ได้เพิ่มความครอบคลุมและคุณภาพของสัญญาณ 5G ที่ดียิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   นับเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่สำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จะนำเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพสูงสร้างประโยชน์ในการบริหารจัดการกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ผนวกกับเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัยที่ทรูมีระบบนิเวศครบวงจร นำมาบูรณาการปรับใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยภาคธุรกิจก้าวผ่านความท้าทายและขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้สำเร็จ อีกทั้ง                   การเปลี่ยนผ่านธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาคนในองค์กรให้มีทักษะด้านดิจิทัล สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านธุรกิจในยุคดิจิทัล   โดยทุกโซลูชันจากทรูบิสิเนส มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง ด้านการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (True Digital Cyber Security) รวมทั้งมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม  โดยร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี(True Digital Academy) สร้าง “คนเก่ง” ที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและตลาดแรงงาน

ผนึกพันธมิตร จัดเต็ม 5G และ ดิจิทัลโซลูชัน ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0

ทรูบิสิเนส สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมไทยทั่วประเทศ โดยผสานเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G กับเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัยต่างๆ อาทิ IoT, Robotics, Cloud, AI, Analytics และ Cyber Security เป็นต้น รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก อาทิ อาลีบาบา คลาวด์  พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดต้นทุนใน                การผลิต ได้แก่

15G Infrastructure: เชื่อมต่อการสื่อสารบนเครือข่าย 5G ที่เร็วแรงและครอบคลุมทั่วประเทศ รับ-ส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ พร้อมเทคโนโลยีเครือข่ายล้ำสมัยที่รองรับได้ทุกรูปแบบการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย  

  • Network Slicing เทคโนโลยีที่ช่วยจัดการเครือข่าย 5G ให้เหมาะกับการใช้งานของภาคธุรกิจ โดยแบ่งเครือข่าย 5G ที่มีอยู่ให้เป็นเครือข่ายเสมือน เพื่อคุณภาพการใช้งานสำหรับแต่ละองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะ
  • Private Network โครงข่าย 5G ที่ใช้งานภายในองค์กร โดยไม่ต้องแบ่งช่องสัญญาณกับใคร เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจในระดับสูงสุด
  • Fixed Wireless Access (FWA) การกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 5G ไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณ และกระจายสัญญาณต่อไปให้กับเครือข่ายภายในของธุรกิจ เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มความสะดวกให้กับธุรกิจ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ
  • MultiAccess Edge Computing (MEC) เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลและประมวลผลภายในพื้นที่ขององค์กร ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง ในขณะที่องค์กรสามารถเข้าถึงและรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีความหน่วงต่ำ ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำงานและตอบสนองได้แบบเรียลไทม์

2Cloud Infrastructure – บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ ด้วยความร่วมมือกับอาลีบาบา คลาวด์ รองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผล ที่มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กรในการสร้างสรรค์ พัฒนา และใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ได้เต็มที่ เช่น SAP on Cloud เป็นต้น

3TRUE BIZTECH (ทรูบิสเทค) ศูนย์รวมโซลูชัน ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก

  • FACTORY BIZTECH – โซลูชันเพื่อโรงงานอัจฉริยะ เพิ่มขีดความสามารถ พร้อมกับความปลอดภัยสูงสุด ครอบคลุมทั้งเรื่องด้านการซ่อมบำรุง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระบบความปลอดภัยภายในโรงงาน และ การควบคุมปริมาณของเสียเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  • TRANSPORT BIZTECH โซลูชันเพื่อการขนส่งอัจฉริยะ เทคโนโลยีโลจิสติกส์อัจฉริยะ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยประสิทธิภาพการขนส่งที่เหนือกว่า ครอบคลุมบริการทั้งการดูแลคุณภาพการขนส่งควบคู่กับการใช้เชื้อเพลิง ประเมินเส้นทางที่ดีและเร็วที่สุด ระบบติดตามเส้นทางเดินรถ และเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะช่วยดูแลความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุ
  • ENERGY BIZTECHโซลูชันเพื่อพลังงานอัจฉริยะ เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด โดยใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการการใช้พลังงานที่เหมาะสม บริหารการใช้พลังงานให้สอดคล้องตามความต้องการ ตลอดจนการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังงานสะอาด ลด Carbon Footprint มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission

ทั้งนี้  ทรูบิสิเนส วางแผนขยายบริการ 5G และดิจิทัลโซลูชัน เจาะกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และสงขลา  พร้อมประเดิมยกทัพโซลูชันจัดเต็มเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในงาน FACTECH 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2566           ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ