June 24, 2024

Microsoft เพิ่มโปรแกรมสร้างภาพ DALL-E ของ OpenAI มาไว้ใน Bing แล้ว

Microsoft ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า Bing ที่เสริมศักยภาพด้วย AI ใหม่จะช่วยให้ผู้ใช้สร้างรูปภาพได้จาก Bing Chat โดยความสามารถใหม่นี้ขับเคลื่อนโดย DALL-E ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างรูปภาพของ OpenAI

Image of user asking Bing to create picture of astronaut

เรียกอีกอย่างว่า “Bing Image Creator” ความสามารถใหม่นี้กำลังเปิดตัว แก่ผู้ใช้ในการแสดงตัวอย่างของ Bing และจะใช้งานได้ผ่านโหมดสร้างสรรค์ของ Bing เท่านั้น ในอนาคต โปรแกรมสร้างรูปภาพใหม่จะถูกใส่ไว้ในในแถบด้านข้างของเว็บบราวเซอร์ Edge ด้วย

การเปิดตัว Bing AI ในช่วงแรกนั้นขาดการป้องกันบางอย่าง แต่ Microsoft ได้แก้ไขสิ่งเหล่านั้นแล้ว “เราได้รวมการป้องกันของ OpenAI และเพิ่มการป้องกันเพิ่มเติมให้กับ Image Creator” Microsoft ระบุ “ตัวอย่างเช่น มีการวางมาตรการควบคุมเพื่อจำกัดการสร้างภาพที่เป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัย เมื่อระบบของเราตรวจพบว่าอาจมีการสร้างรูปภาพที่อาจเป็นอันตรายจากข้อความแจ้ง ระบบจะบล็อกข้อความแจ้งนั้นและเตือนผู้ใช้”

ใครสนใจ เข้าไปลองใช้กันได้ที่ bing.com/create

ที่มา : microsoft, techcrunch+