April 24, 2024

HPE ซื้อ Axis Security เสริมความแกร่งการรักษาความปลอดภัยบนสถาปัตยกรรม SASE

HPE วางแผนที่จะขยายศักยภาพของแพลตฟอร์ม Aruba SASE ด้วย Atmos จาก Axis Security ซึ่งเป็นโซลูชันระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยแบบ edge-to-cloud ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

Hewlett Packard Enterprise ได้ตกลงที่จะซื้อกิจการของผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์อย่าง Axis Security ถือเป็นการซื้อกิจการครั้งที่สามนับตั้งแต่เดือนมกราคม เพื่อเป็นทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สถาปัตยกรรม Unified Secure Access Service Edge (SASE) ที่มีอยู่แล้วแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรวมเอาแพลตฟอร์ม Axis Security Service Edge (SSE) เข้ากับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบ Edge-to-Cloud ของ HPE เพื่อนำเสนอโซลูชันเครือข่ายและความปลอดภัยแบบบูรณาการในรูปแบบ as-a-service SSE

Phil Mottram รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไปของ HPE กล่าวว่า “ในขณะที่เราเปลี่ยนผ่านจากโลกหลังการระบาดของโควิด และสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Hybrid กลายเป็นเรื่องปกติ แนวทางการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็น”

โดย HPE จะรวม Aruba SASE เข้ากับ Atmos ของ Axis Security

HPE วางแผนที่จะผสานรวม Atmos ของ Axis Security เข้ากับ Aruba ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเครือข่ายแบบ Edge-to-Cloud ด้วยระบบเครือข่ายอัตโนมัติที่ใช้ AI

HPE คาดว่าจะสรุปการซื้อกิจการภายในสิ้นเดือนเมษายน 2566 โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดบัญชีบางประการ และจะทำให้ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม

ที่มา : csoonline