May 30, 2024

ฟูจิตสึจัดงาน Fujitsu Day Thailand 2023 ชูการใช้ข้อมูล และระบบอัตโนมัติ สร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ฟูจิตสึ ประเทศไทยจัดงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีใหญ่ครั้งแรกของปี 2023 นั่นคืองาน 𝗙𝘂𝗷𝗶𝘁𝘀𝘂 𝗗𝗮𝘆 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟮𝟯  : 𝗗𝗮𝘁𝗮 & 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการมุ่งผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมการใช้ข้อมูล และระบบอัตโนมัติ ในการขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมหลักของงานในครั้งนี้ คือการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญของฟูจิตสึ  พันธมิตรด้านเทคโนโลยี รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ ให้ความรู้ ด้านข้อมูล และระบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

ขณะที่ภายนอกห้องสัมมนา ยังมีการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการภายใต้ความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล และระบบอัตโนมัติ จากบูธด้านหน้างานของฟูจิตสึ ประเทศไทย และจากบรรดาพันธมิตรทั้งจาก Microsoft, UiPath, Siemens และ Vintcom Technology ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถสอบถามได้อย่างใกล้ชิด

ทีมงาน Enterprise Tech Review ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จึงขอสรุปเนื้อหาบางส่วนจากงานมานำเสนอดังนี้

กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารหญิงคนแรกของฟูจิตสึ ประเทศไทย

กิจกรรมในห้องสัมมนาเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดย คุณกนกกมล เลาหบูรณะกิจ ประธานบริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณกนกกมลให้ข้อมูลของฟูจิตสึตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา รวมชี้ให้ผู้ร่วมงานเห็นว่า ฟูจิตสึให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลอย่างไรบ้าง  

ข้อมูล, AI, ChatGPT และระบบอัตโนมัติสร้างโอกาสในธุรกิจได้อย่างมากมาย

จากนั้น รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน IMC ในฐานะของ Keynote Speaker ก็ขึ้นมาร่วมแชร์ประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำข้อมูล เทคโนโลยี AI, ChatGPT ระบบอัตโนมัติ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานส่วนตัวด้านต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลมากมายมหาศาลอยู่รอบตัวเรา

นอกจากนี้ รศ.ดร.ธนชาติ ยังยกตัวอย่างการใช้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI และ ChatGPT กรณีศึกษาที่น่าสนใจขององค์กรที่นำข้อมูลมาสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการปรับตัวของภาครัฐ เพื่อนำข้อมูลมาช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน เป็นต้น

การประยุกต์ให้ Microsoft Azure OpenAI และ ChatGPT ในระดับองค์กร

บริษัทไมโครซอฟท์ เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของฟูจิตสึ ขึ้นมานำเสนอโซลูชันด้าน AI ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกนั่นก็คือ Microsoft Azure OpenAI และ ChatGPT โดยมุมที่ไมโครซอฟท์มานำเสนอนั้นจะเป็นการนำมาประยุกต์ เพื่อช่วยงานในธุรกิจ และงานในระดับองค์กรได้อย่างไรบ้าง

ไม่ว่าจะเป็น การใช้เพื่อเป็นผู้ช่วยสรุปและการทำ To Do ของการประชุมผ่าน Microsoft Team, การบันทึก Log ของ Call Center,  การช่วยย่นระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมเมอร์

การช่วยสรุปข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับนักลงทุน การนำมาช่วยงานด้านการตลาด ความแม่นยำในการใช้งานภาษาไทย รวมถึงการควบคุมสิทธิการเข้าถึง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางธุรกิจ ในกรณีที่มีการนำ Azure OpenAI มาใช้เพื่อประมวลผลภายในองค์กร เป็นต้น

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับตัวด้วยข้อมูล และระบบอัตโนมัติขององค์กรชั้นนำ

อีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจของงาน Fujitsu Day 2023 ครั้งนี้คือ การร่วมเสวนาบนเวทีโดยคุณสิงหเดช ชำนาญนัก ผู้จัดการแผนกไอที บริษัทบริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณจิรยุทธ์ กาญจนมยูร ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายไอที บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

ซึ่งเป็น 2 องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบอัตโนมัติ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดระยะเวลาการทำงาน ยกระดับการให้บริการลูกค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยมีบริษัท ฟูจิตสึ ประเทศไทย เป็นผู้ช่วยอยู่เบื้องหลัง

โดยในด้านของบริษัท บริดจสโตนเซลส์ ฟูจิตสึได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการวางระบบ ERP และระบบอัตโนมัติอย่าง RPA จาก UiPATH ที่ช่วยลดระยะเวลาการทำงานจากเดิมที่ต้องใช้คนได้ถึง 90%

ส่วน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ฟูจิตสึ ประเทศไทย เข้าไปมีส่วนช่วยในการวางระบบ POS ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และสร้างประสบการณ์การจับจ่ายแบบไร้เงินสดให้แก่ลูกค้าของเครือเดอะมอลล์

เทคโนโลยีควอนตัมกับการทำ Optimization เพื่อสร้างอากาศทางธุรกิจ

ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลแห่งอนาคต ที่จะเปลี่ยนโลกของเราไปอย่างมาก

ซึ่งในงาน Fujitsu Day 2023 ก็ได้รับเกียรติจาก ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควอนตัม เทคโนโลยี ฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัดหรือ QFTF  หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย มาร่วมให้ความรู้ถึงการทำงานเบื้องต้น และการนำมาประยุกต์ใช้งานเพื่อการทำ Optimization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ธุรกิจด้านต่าง ๆ

เช่น การคำนวณเส้นทางการขนส่ง การบริหารจัดการการผลิต การพัฒนายา และการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนเป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ฟูจิตสึก็ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีควอนตัมเช่นกัน จึงได้มีการพัฒนาบริการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ชิปการประมวลสำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีวิศวกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากควอนตัมลิขสิทธิ์เฉพาะของฟูจิตสึ ที่มีชื่อว่า Digital Annealer เป็นต้น