April 25, 2024

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ติดอันดับใน Global 100 กับการจัดอันดับองค์กรที่ยั่งยืนที่สุดในโลก 12 ปีติดกัน

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชัน ขึ้นแท่น Global 100 องค์กรที่ยั่งยืนที่สุดในโลกติดกันเป็นปีที่ 12 ในการจัดอันดับโดย Corporate Knights

ด้วยผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศและสังคม เช่น รายได้และการลงทุนที่ยั่งยืน นโยบายสร้างความทัดเทียมทางเพศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืน ช่วยให้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค สามารถรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำในดัชนีประจำปี ที่รวบรวมโดยกลุ่มวิจัยด้านความยั่งยืนโดย Corporate Knights ทั้งนี้ Global 100 มาจากการประเมินบริษัทมหาชนที่มีรายได้มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐอย่างเข้มข้น โดย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นบริษัทเดียวในหมวดธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับใน Global 100 เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นมา ที่สำคัญ ชไนเดอร์ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 1 ของบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกประจำปี 2564 อีกด้วย

ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นตามมา หลังจากที่มีการประกาศความสำเร็จก่อนหน้านี้ ว่า ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับการจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental Societal and Governance) ด้วยคะแนนสูงสุด จาก Standard & Poor’s, CDP, และ Moody’s ESG Solutions ในเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและสามารถสร้างแรงผลักดันเรื่องความยั่งยืนได้ ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ รวมถึงคำมั่นสัญญาในการสร้างความโปร่งใสด้านสภาพแวดล้อม โดยเป็นหนึ่งในรายแรกๆ ที่ได้รับการประเมินตรวจสอบตามมาตรฐาน SBTi’s Corporate Net-Zero Standard ในช่วงกลางปี 2565

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยังเป็นหนึ่งใน 19 องค์กร ที่ได้รับการยอมรับจาก Terra Carta Seal ในปีนี้ ในฐานะบริษัทระดับโลกที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามคำมั่นสัญญา และสร้างแรงกระเพื่อมสู่ตลาดที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ซึ่ง Seal เป็นส่วนหนึ่งของ Sustainable Markets Initiative ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 ในเดือนมกราคม 2564 ขณะที่พระองค์ยังคงดำรงพระอิสริยยศเจ้าชายแห่งเวลส์ เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนดำเนินการอย่างเร่งด่วนยิ่งขึ้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

“การเริ่มต้นปี 2566 ด้วยความสำเร็จด้านความยั่งยืนเหล่านี้ นับเป็นการช่วยเสริมพลังได้อย่างแท้จริง” เกวนไนเอลล์ เอวิซฮูเอต ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์และความยั่งยืน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค “สิ่งที่เราทำทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าความมุ่งมั่น คำมั่นสัญญา และผลลัพธ์ที่ชัดเจนของเรา ไม่ได้ถูกละเลย อีกทั้งเสมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าบริษัทต่างๆ ที่ทำธุรกิจอย่างเรา รวมถึงองค์กรใน Global 100 จะช่วยสร้างความแตกต่างได้ในทุกระดับ สร้างผลลัพธ์ทั้งในแง่ธุรกิจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางสังคม และเศรษฐกิจได้

สเตฟาน นูสส์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ดูแลประเทศไทย เมียนมา และลาว ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าวว่า “การร่วมกันต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ และสร้างความยั่งยืน นับเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือกันในทุกระดับและทุกองค์กร ไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ แต่รวมถึงองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม หรือสถาบันต่างๆ ก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวด้านความยั่งยืนร่วมกัน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดกระแสและการปฏิบัติไปสู่ความยั่งยืนของโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

สำหรับในประเทศไทย  ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ริเริ่มโครงการ Green Heroes for life เป็นโครงการด้านความยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อที่ช่วยผลักดันชุมชนของพลเมือง ธุรกิจ และสถาบันที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อนําไปสู่วิธีการนำวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมาปรับใช้ ทั้งพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอัตโนมัติ ระบบดิจิทัล ตลอดจนแนวคิดใหม่ของการจัดการระบบไฟฟ้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ทั้งบุคคลและองค์กรมาร่วมเป็น #greenheroesforlife ด้วยกัน เพื่อสร้างองค์กรและชีวิตที่ยั่งยืน” สนใจเข้าร่วม คลิกที่นี่