May 29, 2024

SCB มุ่งสู่ Digital Banking ตั้ง อรพงศ์ เทียนเงิน เป็น ผู้จัดการใหญ่ และ CEO ด้าน Technology

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง นายอรพงศ์ เทียนเงิน เป็น ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Technology โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป รับผิดชอบดูแลงานทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลแบงก์ และปฏิบัติการ เตรียมพร้อมภารกิจการเปลี่ยนผ่านบริการธนาคารไทยพาณิชย์สู่การเป็นธนาคารดิจิทัลครบวงจร ยกระดับบริการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี พร้อมมอบประสบการณ์ดิจิทัลครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม วางเป้าหมายไทยพาณิชย์เป็นธนาคารดิจิทัลที่เหนือกว่าด้วยมาตรฐานบริการระดับโลก

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ภายใต้การดำเนินงาน Digital Transformation ธนาคารได้ดำเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการให้บริการ และความต้องการใหม่ของลูกค้าในยุคดิจิทัล โดยมีภารกิจต่อจากนี้คือการยกระดับบริการสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลครบวงจรให้เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมการเงินของเมืองไทย เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว ความสามารถทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของธนาคารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ธนาคารจึงได้แต่งตั้ง นายอรพงศ์ เทียนเงิน เป็นผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Technology โดยมีความเชื่อมั่นในความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน และประสบการณ์อันคร่ำหวอดในการนำเทคโนโลยีมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจที่ได้รับความสำเร็จอย่างมากมาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมรับมือกับอนาคต”

นายอรพงศ์ เทียนเงิน เป็นผู้มีความเหมาะสม และมีความพร้อมที่จะเป็นแม่ทัพทางด้านเทคโนโลยีให้กับธนาคาร และผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ธนาคารดิจิทัลให้กับไทยพาณิชย์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร การผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับตำแหน่งสูงสุดในองค์กรชั้นนำ อาทิ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอคเซน-เชอร์ ประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้นายอรพงศ์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยเป็นผู้ริเริ่มการนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มระบบจัดจ้างรายแรกๆ ของประเทศไทย สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ธุรกิจไทยและเครือข่ายซัพพลายเชนทั้งระบบ ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์มาแล้วครั้งหนึ่ง จึงมีความเข้าใจในธุรกิจ ระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล และความต้องการของลูกค้าธนาคารเป็นอย่างดี

“ธนาคารมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่านายอรพงศ์จะนำความเชี่ยวชาญมาสานต่อภารกิจระยะยาว ให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน พร้อมมอบบริการดิจิทัลสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อยกระดับประสบการณ์สู่ธนาคารดิจิทัลที่เหนือกว่าด้วยบริการให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบทัดเทียมกับธนาคารระดับโลก” นายกฤษณ์ กล่าวสรุป