April 17, 2024

ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน ยกย่องเอชไอดีให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านโซลูชั่นการยืนยันตัวตนแบบไบโอเมตริกซ์

เอชไอดี (HID) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการระบุตัวตน ประกาศว่า บริษัทฯ ครองอันดับสูงสุด ในกลุ่มผู้ให้บริการโซลูชั่นการระบุตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ 19 ราย จากการจัดอันดับของ Frost Radar™ ตามเกณฑ์ดัชนีการเติบโต ซึ่งวิเคราะห์ผู้ให้บริการโซลูชั่นดังกล่าว โดยฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) กล่าวว่า เอชไอดีและบริษัทอีก 18 แห่งที่ระบุไว้ในรายงานที่ชื่อว่า Frost Radar: Biometric Authentication Solutions ประจำปี 2022 นี้ ควรได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ สำหรับทั้งการลงทุน การเป็นหุ้นส่วนพันธมิตร หรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบในกลุ่มตลาดดังกล่าว

สตีฟ เคอร์รี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจ Extended Access Technologies ของเอชไอดี กล่าวว่า “การที่เอชไอดีได้รับคะแนนสูงสุดจากการจัดอันดับตามเกณฑ์ดัชนีการเติบโตของ Frost Radar™ นี้ เป็นบทพิสูจน์ถึงการทำงานอย่างทุ่มเท และการลงทุนที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจด้านการยืนยันตัวตนแบบไบโอเมตริกซ์ โซลูชั่นของเราช่วยให้ผู้คนทั่วโลกได้รับประสบการณ์การยืนยันตัวตนที่ดีขึ้น ทั้งการใช้ลายนิ้วมือหรือใบหน้า โซลูชั่นเหล่านี้มีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วโลก บนแอปพลิเคชันที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การปรับปรุงและรักษาความปลอดภัยของบริการธนาคาร การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับธุรกิจค้าปลีก ไปจนถึงการเพิ่มความรวดเร็วและลดความซับซ้อนของการรับรองตัวตนของผู้ป่วย การรักษาความปลอดภัยในการตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงแอปพลิเคชันและบริการอื่นๆ ของรัฐบาลอีกด้วย”

การจัดอันดับความเป็นผู้นำด้านการเติบโตโดยรวมของเอชไอดี มีการพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1) มีการต่อยอดธุรกิจการระบุตัวตนอย่างครบวงจร 2) ให้บริการเครื่องอ่านไบโอเมตริกซ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ ที่หลากหลายและครบครัน 3) มีการขยายระบบนิเวศการระบุตัวตนแบบดิจิทัลของลูกค้า ส่วนการจัดอันดับตามเกณฑ์ดัชนีนวัตกรรม เอชไอดีก็ได้รับการยอมรับว่าประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนไปใช้โซลูชั่นการระบุตัวตนแบบดิจิทัลมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จากการพัฒนาโซลูชั่นอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และทำให้โซลูชั่นดังกล่าวสามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าได้ หากองค์กรที่ใช้งานต้องการอัปเกรดซอฟต์แวร์

วิโต ฟาบริซิโอ กรรมการผู้จัดการฝ่ายไบโอเมตริกซ์ ธุรกิจ Extended Access Technologies ของเอชไอดี กล่าวว่า “ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเอชไอดี ได้รับการพิสูจน์ ไม่เพียงแต่การได้คะแนนสูงสุดจากการจัดอันดับตามเกณฑ์ดัชนีการเติบโตของ Frost Radar™ เท่านั้น แต่เรายังสามารถอยู่ในสามอันดับแรกของการจัดอันดับด้านนวัตกรรมอีกด้วย เอชไอดีจะยังคงพัฒนาและขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการโซลูชั่นที่ครอบคลุม และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะ และเคียงข้างเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา”

การวิเคราะห์ของ Frost Radar™ ได้ส่งผลให้เอชไอดีกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรม อันสืบเนื่องมาจากวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ รายงานยังระบุอีกว่า ความสามารถของเอชไอดีในการขยายธุรกิจในแนวดิ่ง (verticals) อย่างต่อเนื่อง และการขยายสู่ตลาดใหม่ๆ ด้วยการนำเสนอฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย ทำให้บริษัทฯ ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับองค์กรที่มองหาโซลูชั่นการยืนยันตัวตนแบบไบโอเมตริกซ์และการระบุตัวตนแบบดิจิทัล นอกจากนี้ รายงาน Frost Radar™ ยังตอกย้ำถึงความหลากหลายของโซลูชั่นของเอชไอดี การผสมผสานกันของการระบุตัวตนแบบดิจิทัลกับพอร์ตโฟลิโอการยืนยันตัวตนแบบไบโอเมตริกซ์อย่างครบวงจร ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับโซลูชั่น ผ่านการควบคุมของผู้ใช้งาน การกระจายการควบคุมระบบออกจากส่วนกลาง และความสามารถในการป้องกันการปลอมแปลงตัวตน