June 13, 2024

สหรัฐ-อียูเร่งใช้ AI พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

สหรัฐและสหภาพยุโรป (EU) ประกาศเมื่อวันศุกร์ (27 ม.ค.) เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะเร่งและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปรับปรุงด้านการเกษตร การดูแลสุขภาพ การรับมือเหตุฉุกเฉิน การพยากรณ์อากาศ และระบบไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงรายหนึ่งของสหรัฐระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวนั้นนับเป็นข้อตกลงด้าน AI ฉบับแรกระหว่างสหรัฐและยุโรป โดยก่อนหน้านี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับ AI ได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะบางประเด็น เช่น การสนับสนุนความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์วีโอเอ.คอมรายงานว่า การสร้างแบบจำลอง AI ซึ่งเป็นอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเชิงตรรกะนั้น อาจถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและบริการของรัฐบาล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกล่าวว่า ข้อตกลงใหม่นี้จะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐและยุโรปสามารถเข้าถึงแบบจำลอง AI ที่มีรายละเอียดและข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการจัดการโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์อื่น ๆ

You may have missed