ระบบไอทีล้าสมัยทำให้สายการบิน Southwest สูญรายได้กว่า 28,800 ล้านบาทใน 10 วัน  

ปลายปี 2565 ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาต้องประสบกับสภาพอากาศอันเลวร้าย จากพายุไซโคลน Winter Storm Elliot ส่งผลให้เที่ยวกิบส่วนใหญ่ รวมถึงเที่ยวบินกว่า 16700 เที่ยวของสายการบิน Southwest ต้องถูกยกเลิก ระหว่างวันที่ 21-31 ธันวาคม

แต่ด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการเที่ยวบินที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้แม้สภาพอากาศดีขึ้นแล้ว แต่สายการบินก็ยังไม่สามารถดำเนินการบินได้ เนื่องจากระบบไม่มีศักยภาพดีพอในการขยายประสิทธิภาพ ไม่สามารถดำเนินการการเปลี่ยนแปลงและการจัดตารางเวลาใหม่ของลูกเรือและเครื่องบิน  เพื่อรองรับเที่ยวบินจำนวนมหาศาลในระยะเวลาอันสั้นได้ทันเวลา

ผลความเสียหายที่ตามมาคือ สายการบินต้องสูญเสียรายได้ 725-825 ล้านเหรียญ หรือมากกว่า 28,800 ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง 10 วัน

ถือเป็นบทเรียนของผู้บริหารด้านไอทีขององค์กร ที่ต้องมีการเตรียมการ วางแผน เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่ดาฝันต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ที่มา : informationweek