มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจแก่น้องๆ รร.คอนเน็กซ์อีดี พร้อมเชิญชวนร่วมสมทบทุน “โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา”

งามทั้งกาย ใจ และความคิด ด้วยความเชื่อที่ว่า “การศึกษาเปลี่ยนชีวิตคนได้”… “แอนนา เสืองามเอี่ยม” (ที่ 4 จากขวา) มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 สานต่อความตั้งใจที่ต้องการสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

ล่าสุด เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ อ.บางนํ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา หนึ่งในโรงเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ซึ่งกลุ่มทรู เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยมีดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับ ซึ่งในโอกาสนี้ “แอนนา” ได้ร่วมพูดคุย แบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้แง่คิดอันดีงามและสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องๆ นักเรียน พร้อมร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน เชิญชวนทุกคนในสังคมตระหนักถึงการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” ของมูลนิธิฯ ที่ระดมทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่นักเรียนโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ รวมถึงโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีอื่นๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ดิจิทัลทั่วประเทศ ให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ต่อยอดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการ “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” หรือ Notebook for Education เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแนวทาง 5 ยุทธศาสตร์หลัก ด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสรรหาอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อมอบให้แก่เยาวชนไทยในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศได้ใช้เป็นเครื่องมือเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม ก้าวทันการศึกษายุคดิจิทัล โดยที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกเครื่องที่จะมอบให้น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับและติดตามความคืบหน้าการนำไปใช้งานได้อย่างโปร่งใส ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมสมทบทุนโดยตรงให้แต่ละโรงเรียนผ่าน connexted.org พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTEDfoundation

เว็บไซต์: http://connexted.org
FB: CONNEXT ED