ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ไทย ได้รับรางวัล Zero Accident Campaign 2022 ขึ้นแท่นโรงงานปลอดภัยระดับแพลทินัม

นายเหลียง เฟย เจีย ผู้อำนวยการ โรงงาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย รับการประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม และรับโล่รางวัล ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 (Zero Accident Campaign 2022) ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยล่าสุด ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ขึ้นแท่นในระดับแพลทินัมและมีชั่วโมงการทำงานสะสมตามเงื่อนไขที่ไม่มีอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน

โดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ดังกล่าวมาเป็นเวลา 9 ปี โดยมีชั่วโมงสะสมถึง 20,831,632 ล้านชั่วโมงการทำงาน ทั้งนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ลงทุนด้านดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีระดับโลก EcoStruxure ของตนเองเพื่อนำมาใช้งานในการสร้างประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยที่มากขึ้น จนปัจจุบันโรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ทรานส์ฟอร์มเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ หรือโรงงานอัจฉริยะ ที่ผสานรวมการทำงานระหว่าง IT และ OT นอกจากนี้ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีความห่วงใยและใส่ใจในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ด้วยการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี