กลุ่มทรู เปิดบ้านต้อนรับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูงานโครงการ “Say No to Plastic Bottles” เพื่อโลกสีเขียวอย่างยั่งยืน

กลุ่มทรู โดย นายสมเกียรติ วิภูษณมังคละ ผู้จัดการทั่วไป ทรู พรอพเพอร์ตีส์ (ที่ 2 จากขวา) และ นางสาวเนติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้อำนวยการ Corporate Management (กลาง) ต้อนรับคณะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายกิตติ วังวิจิตร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวกาญจนา โลกคำลือ วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ซ้ายสุด) พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ของกลุ่มทรู

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุน ตลอดจนสร้างคุณค่าระยะยาวที่ยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศ จนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมถึง 4 ปีซ้อน (2018 -2021) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกับโครงการ “Say No to Plastic Bottles” ปรับเพื่อเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า โดยกลุ่มทรูได้สร้างเครื่องผลิตน้ำดื่มคุณภาพสูง RO Water Plant ซึ่งเป็นการใช้ระบบการกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis (RO) ที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ำกลั่น มีความบริสุทธิ์สูง เพื่อให้พนักงานนำขวดมาเติมน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย แทนการใช้ขวดพลาสติก ซึ่งใน 1 ปี จะสามารถลดขยะพลาสติกได้ถึง 409,404ขวด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ถึง 53.54 ตัน ทั้งยังติดตั้ง Refun Machine หรือ ตู้รีฟันสำหรับนำขวด PET พลาสติกใส มาหยอดคืนที่ตู้ เปลี่ยนขยะเป็นแต้มสะสม และนำขวดเหล่านั้นส่งไปย่อยสลายอย่างถูกวิธีต่อไป ตอกย้ำความพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutral ด้วยความมุ่งมั่นลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุุทธิเป็นศููนย์ในปี 2573 ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มทรู