June 22, 2024

IBM Cognos Controller เสริมประสิทธิภาพ เปลี่ยนทำงบการเงินรวมให้ง่ายขึ้น ด้วยบริการจาก Amind

Digital Disruption ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และการแข่งขันอันดุเดือด กลายเป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นทำให้หลายองค์กรจำเป็นต้องปรับตัว ให้สามารถแข่งขัน ขยายฐานธุรกิจ เติบโต และสร้างผลกำไรได้อย่างไร้ขีดจำกัด

 

หนึ่งในทางเลือกที่นิยมคือ การซื้อควบรวมกิจการ หรือเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่มีการเติบโตสูง เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้เพิ่มให้บริษัท

 

ความท้าทายของการขยายธุรกิจ

เมื่อธุรกิจมีการขยายตัวด้วยแนวทางดังกล่าว สิ่งที่ตามมาคือ การรวบรวมข้อมูลงบการเงินจากแต่ละบริษัท จัดทำเป็น “งบการเงินรวม (Financial Consolidation)” เพื่อรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัทได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

เพราะทุกครั้งเมื่อมีองค์กรมีการลงทุนในบริษัทใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น ย่อมส่งผลกระทบกับการทำงบการเงินรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นหนึ่งในความยุ่งยากที่เหล่านักบัญชีต้องเผชิญ

การที่จะรวบรวม ตรวจสอบข้อมูลงบการเงินจากแต่ละที่ เพื่อจัดทำงบการเงินรวม ด้วยโปรแกรมสเปรดชีตแบบเดิมๆ ได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว กลายเป็นความท้าทายที่บรรดา CFO และนักบัญชี เพราะต้องเผชิญความยุ่งยากเช่น

  • ผังบัญชี (chart of account) ที่แตกต่างกัน
  • สกุลเงินที่แตกต่างกันในแต่ละบริษัทหรือประเทศ
  • แต่ละบริษัทต่างใช้ระบบ ERP หรือระบบบัญชีของตัวเอง

หลายแห่งแก้ปัญหาโดยการเพิ่มคน เพื่อช่วยกันรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล แต่หากการทำงบการเงินโดยภาพรวมยังไม่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ ความยุ่งยาก และโอกาสเกิดความผิดพลาดก็ยังคงอยู่

 

ทำงบการเงินรวมง่าย รวดเร็ว ด้วย IBM Cognos Controller

แต่วันนี้ความยุ่งยากเหล่านนั้นจะหมดไปเมื่อ AMIND ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และเป็น IBM Gold Business Partner พร้อมช่วยองค์กรเปลี่ยนการทำงบการเงินรวมแบบเดิม ๆ ให้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ด้วย IBM Cognos Controller โซลูชันดิจิทัลอัจฉริยะ ที่ช่วยรวบรวม ตรวจสอบ เชื่อมโยงข้อมูลงบการเงิน

IBM Cognos Controller มาพร้อมกับความสามารถที่ช่วยเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้การทำงบการเงินรวมง่าย รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น ได้แก่

Data Collection รวบรวมและแปลงงบการเงินจากบริษัทต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน

Conversion แปลงการใช้สกุลเงินที่ต่างกัน ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

Intercompany Reconciliation ตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน ของการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท

Adjustment เปิดโอกาสให้สามารถปรับข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป (GAAP: Generally Accepted Accounting Principles)  ครอบคลุมทั้งหลักการบัญชีในแต่ละประเทศและ IFRS

Eliminations ตัดข้อมูลรายการระหว่างกันของการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท

Reporting การจัดทำรายงานงบการเงินรวม

 

IBM Controller เสริมประสิทธิภาพการทำงบการเงินรวม ให้ธุรกิจของคุณง่ายกว่าที่เคยเป็นมา

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามสอบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่:

ฝ่ายขาย: Salesteam@amind.co.th

เว็บไซต์: http://www.amind.co.th

โทรศัพท์: 02-1293339