July 22, 2024

Robopin หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ที่มีการนำมาใช้งานจริงๆ แล้วจาก Fujitsu

หุ่นยนต์เริ่มช่วยเราในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราสนุกและสะดวกมากขึ้นตัวอย่างเช่นใช้หุ่นยนต์ให้บริการในกิจกรรมเชิงพาณิชย์เช่นในโรงพยาบาลหุ่นยนต์ใช้ท่าทางและเสียงมานำทางสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในเครื่องรับโดยอัตโนมัติในกรณีนี้หุ่นยนต์จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแสดงอารมณ์

การพยักหน้าและการแสดงออกทางสีหน้าทำให้รู้สึกปลอดภัย

การติดต่อสื่อสารมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่นการสื่อสารทางวาจาโดยใช้รูปแบบข้อความอักษรและการสื่อสารอวัจนภาษาเช่นท่ามือภาษากายเสียงและการแสดงออกทางสีหน้าเป็นต้น

ถ้าวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเป็นเพียงการถ่ายทอดข้อความ งั้น การสื่อสารด้วยวาจาก็เพียงพอแล้วอย่างไรก็ตามในการสื่อสารที่เกิดขึ้นจริงไม่เพียงแต่ภาษาการแสดงออกทางสีหน้าและพยักหน้า ยังสามารถช่วยให้ผู้คนเข้าใจซึ่งกันและกันและถ่ายทอดความรู้สึกปลอดภัยได้ดีขึ้นกล่าวอีกนัยหนึ่ง การรวมการสื่อสารด้วยวาจาและการสื่อสารอวัจนภาษาในการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ก็เช่นกัน ถ้าหุ่นยนต์ไม่เคลื่อนไหวเมื่อพูดคุณอาจรู้สึกไม่สบายใจและอาจสงสัยว่า : “หุ่นยนต์ตัวนี้ฟังฉันพูดจริงๆหรือ?” แต่ถ้าหุ่นยนต์ตอบสนองบางอย่างเช่นพยักหน้า เพื่อเป็นข้อตอบกลับในระหว่างกระบวนการติดต่อสื่อสารถ้าอย่างนั้น คุณพูดคุยกับหุ่นยนต์ต่อไปจะรู้สึกสบายใจมาก

ด้วยวิธีนี้การแสดงออกทางอารมณ์ของหุ่นยนต์มีบทบาทที่สำคัญในการสัมผัสกับอารมณ์และการสื่อสารข้อมูลของผู้คนฟูจิตสึใช้ความรู้มืออาชีพและเทคนิคการประมวลผลความไว และใช้เช่นท่ามือและวิธีที่หุ่นยนต์สื่อสารเชิงพาณิชย์ต้องการนั้น ช่วยให้สามารถสื่อสารอวัจนภาษาระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ได้

 robopin1

การแสดงอารมณ์ความรู้สึกรับแรงบันดาลใจจากตัวการ์ตูน

Robopin ของ Fujitsu ได้พัฒนาเป็นหุ่นยนต์สื่อสารเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก สามารถแสดงอารมณ์ด้วยท่ามือและเปล่งแสงสีต่างๆบนใบหน้า Robopin จดจำใบหน้าด้วยกล้องถ่ายวีดีโอที่ฝังอยู่ตรงกลางใบหน้า พร้อมออกเสียง

ท่ามือ

แรงบันดาลใจท่ามือที่แสดงอารมณ์ของ Robopin มาจากการแสดงอารมณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันของตัวการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวแสดงอารมณ์ที่ดีใจโกรธหรือเศร้าและมีความสุขโดยผ่านลักษณะภายนอกตัวละครที่เรียบง่ายรวมกับการแสดงออกทางสีหน้าและการกระทำที่เกินจริงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่มีชีวิตชีวา

Robopin มีมอเตอร์เพียงหกตัวโดยที่สองตัวอยู่ส่วนศีรษะสองตัวอยู่ที่แขนและ 2 ตัวอยู่ตามร่างกาย อย่างไรก็ตาม Robopin สามารถมีการกระทำต่างๆโดยเปลี่ยนตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของข้อต่อเพื่อแสดงอารมณ์และความตั้งใจของตัวเองได้ทันทีและเลียนแบบการกระทำของตัวการ์ตูน

ยกตัวอย่างเช่น Robopin สามารถก้มศรีษะลงให้ต่ำๆเพื่อแสดงการโค้งคำนับสามารถยกแขนทั้งสองข้างขึ้นทำท่าทางไชโยสามารถก้มตัวลงอย่างเกินจริงเหมือนกับนักแสดงตลกและสามารถชี้ทิศทางด้วยนิ้วมือดังนั้น Robopin สามารถใช้ท่ามือเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆและถ่ายทอดข้อมูลด้วยวิธีที่รับโดยตรงและเข้าใจได้ง่าย

20171018_01_index_pic_1_tcm100-3461646

การแสดงสีหน้า

ไฟ LED ที่เชื่อมต่อกับส่วนศรีษะของ Robopin สามารถแสดงสีหน้าได้ บนพื้นฐานการวิจัยความประทับใจต่อสีสันของผู้คนจะแสดงอารมณ์โดยสีกระพริบและแสงสว่างตัวอย่างเช่นไฟ LED สีแดงหมายถึง “ความโกรธ” สีชมพูหมายถึง “ความสุข” หรือ “ความยินดี” สีฟ้าหมายถึง “ความเศร้า” และสับเปลี่ยนในระหว่างสีเหล่านี้หมายถึง “งงงวย”

การออกแบบที่เรียบง่ายโดยไม่มีบุคลิกภาพ

จากความคิดสมมุติที่บริษัทที่แตกต่างกันจะทำให้ Robopin ใช้สำหรับธุรกิจที่แตกต่างกันในตอนแรกการออกแบบไม่มีบุคลิกพิเศษใดๆ มีบริษัทบางส่วนอาจจะหวังว่า ให้ Robopin มีสีที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับสีแบรนด์ของตนเอง หรืออาจจำเป็นต้องแต่งกายเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันเนื่องจากการออกแบบลักษณะภายนอกมีความเรียบง่ายดังนั้น ไม่ว่าจะทาสีหรือแต่งกายใดๆ จะดูเหมือนว่า Robopin เป็นธรรมชาติมาก ยอมรับได้โดยไม่รู้สึกไม่สบายใดๆ

robopin2
Robopin มีรูปร่างที่เรียบง่ายแต่สามารถแสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันโดยผ่านการกระทำต่างๆ

สนับสนุนให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นและผู้สูงอายุใช้งานและให้บริการในสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะขนาดใหญ่

แม้ว่า Robopin มีพียงแต่รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่ก็สามารถแสดงอารมณ์ได้โดยการกระทำต่างๆลองมาดูซิว่าการกระทำที่ Robopin สามารถใช้ได้

Robopin ยังสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคาดว่าความต้องการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นโดยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะเติบโตอย่างรวดเร็วก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ในกรุงโตเกียวในปี 2020 Robopin สามารถใช้การบริการเชื่อมต่อระบบคลาวด์เพื่อให้การสนับสนุนภาษาต่างประเทศเช่น การบริการด้านปัญญาประดิษฐ์และบริการแปลภาษา Robopin จะช่วยให้บริการข้อมูล ในขณะเดียวกัน ให้การสนับสนุนแก่พนักงานชาวญี่ปุ่น

ถ้าวาง Robopin อยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีเค้าเตอร์บริการมันสามารถช่วยให้บริการข้อมูลได้เช่น เมื่ออยากที่จะจัดให้มีพนักงานเป็นจำนวนมากในสถานที่สาธารณะขนาดใหญ่เช่นห้างสรรพสินค้าหุ่นยนต์ Robopin แบบง่ายๆสามารถวางไว้ในพื้นที่กว้างๆได้โดยไม่รบกวนผู้คนและตอบสนองต่อความต้องการสอบถามของผู้คนเมื่อจำเป็น Robopin ยังสามารถเป็นสมาชิกใหม่ของบริษัทหรือเป็นสัญลักษณ์โดยเพิ่มสีแบรนด์เป็นต้น

Robopin สามารถคาดหมายในการให้แนวทางการบริการที่แผนกต้อนรับของโรงพยาบาลและรัฐบาลท้องถิ่นโดยการใช้ท่าทางและ มีส่วนในการสนทนาเล็กน้อย  สิ่งเหล่านี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเข้ามาอย่างรวดเร็ว

ฟูจิตสึจะวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถแสดงอารมณ์ต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำความเข้าใจทำงานและร่วมมือกันได้ดีขึ้น ฟูจิตสึจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสภาพสังคมในเชิงพาณิชย์นี้