June 23, 2024

Baania ขับเคลื่อนธุรกิจ Property Tech ด้วยพลังของข้อมูล Big Data และ AI

เมื่อกล่าวถึงการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยและการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ การมีข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อบ้านและที่อยู่อาศัยได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ทั้งในแง่มุมของรูปแบบ ทำเล ขณะที่ในมุมของนักธุรกิจที่ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น การมีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างโครงการได้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ วางแผนการลงทุนและการเงิน รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มราคาที่ดินซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนที่สำคัญของโครงการได้เป็นอย่างดี

นี่คือต้นกำเนิดของ Baania (บาเนีย) สตาร์ทอัปในกลุ่ม Property Tech ที่มุ่งเน้นให้บริการด้าน Marketplace แหล่งรวมข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรที่เข้าถึงผู้บริโภคและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคดิจิทัล ตอบโจทย์คนที่มองหาที่พักอาศัยและอสังหาฯ ทั้งซื้อ ขาย ให้เช่าอย่างครบวงจร

สิ่งที่ Baania พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนที่มองหาที่พักอาศัยและอสังหาริมทรัพย์ทั้งซื้อ ขาย ให้เช่าอย่างครบวงจร ได้แก่เว็บไซต์ Baania.com และโมบายแอปพลิเคชัน ที่เป็นเครื่องมือช่วยทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วนที่สุด โดยนำข้อมูล Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์จากหลายแหล่งมารวบรวม จัดระเบียบ วิเคราะห์ และนำเสนอในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด

photo2

ในด้านของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รู้ถึง ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เคยทราบมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภค เส้นทางการค้นหาที่อยู่อาศัย ว่ามีความต้องการสินค้าในรูปแบบใด ทำเลไหน และความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่างอย่างไร สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตัดสินใจพัฒนาโครงการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ขณะที่สถาบันการเงินเองก็สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินที่เหมาะสมกับตลาดผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลานั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

IMG_1638_2

จิ๊กซอว์ที่ลงตัวสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคดิจิทัล

“จุดเริ่มต้นของ Baania มาจากประสบการณ์การทำสื่อสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์อันได้แก่ นิตยสาร Home Buyers’ Guide Chiangmai และการจัดงานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่มากว่า 13 ปี แม้ช่วงเวลานั้นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของเรากำลังไปได้ดี แต่จากการคลุกคลีกับธุรกิจมายาวนานทำให้เราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของทิศทางในการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการ และผู้บริโภค หรือการเข้าถึงลูกค้าใน

ช่องทางต่างๆ ซึ่งโลกออนไลน์ได้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อย้อนกลับไปดูสื่อบนโลกออนไลน์ที่มีอยู่ในขณะนั้น ยังไม่มีใครที่สามารถพัฒนารูปแบบการสื่อสารในรูปแบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์ แม้ปัจจุบันจะมีเว็บไซต์เกี่ยวกับบ้านอยู่จำนวนมาก แต่ข้อมูลที่มีอยู่เหล่านั้นเป็นข้อมูลที่กระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบ ไม่อัปเดต ขาดการเชื่อมโยง ขาดเครื่องมือในการค้นหา ทำให้เป็นเรื่องยากที่ผู้บริโภคจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบ เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่ตรงกับความต้องการจริงๆ” คุณอัญชนา วัลลิภากร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด

baania2

“นอกจากนี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องสูง มีการกระจายเม็ดเงินออกไปหลายช่องทาง ทำให้มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ไม่ใช่แต่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเองก็ต้องการข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยให้พวกเขาพัฒนาสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกัน” คุณอัญชนา กล่าวเสริม

Pic-06-2

Digital Transformation

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงธุรกิจดั้งเดิมของ Baania  จากผู้ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์และรับจัดงานต่างๆ ไปสู่ผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกในยุคดิจิทัลอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถือเป็นความกล้าหาญและท้าทายควบคู่กันไป สิ่งที่ Baania ทำก็คือ การเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วย Digital Transformation เริ่มต้นตั้งแต่แนวคิดการดำเนินธุรกิจ เปลี่ยนกระบวนการทำงาน สร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาเสริมจุดแข็งที่มีอยู่เดิมให้แกร่งขึ้น รวมถึงสร้างช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว

หลังจากการปรับกระบวนการคิด การทำงาน และสร้างแนวทางดำเนินธุรกิจใหม่ ในปี 2559 เว็บไซต์ Baania.com จึงถือกำเนิดขึ้น โดยครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน นครราชสีมา และขอนแก่น จนปีที่ผ่านมาได้ขยายมาเปิดตัวที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออก โดย Baania ตั้งเป้าจะขยายกิจการให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2561 นี้

baania3

ศักยภาพของ Baania

จุดเด่นของ Baania.com คือการเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนทุกด้าน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับ Big Data ที่ได้มาจากข้อมูลหลายๆ แหล่ง นำมาจัดระบบ รูปแบบ สร้างระบบวิเคราะห์และนำเสนอ ด้วยระบบ AI จนทำให้เกิดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ในแบบที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประเทศไทย ซึ่ง Baania นำหลัก 3S  มาประยุกต์ใช้งาน ประกอบด้วย

Pic-04-2

Scale รวบรวมข้อมูลโครงการมากกว่า 5,000 โครงการครอบคลุมถึงโครงการที่ขายไปแล้ว และเป็นรายแรกในไทยที่เก็บข้อมูลลึกระดับบ้านแต่ละแปลง

Scope เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นใช้ Big Data เก็บข้อมูลย้อนหลัง 5-10 ปี โดยเก็บทั้งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้วย

Speed มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วผ่านทุกดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์ โมบาย และแอปพลิเคชัน

โดยแนวทางในการพัฒนาบริการของ Baania เกิดจากการศึกษา Insight ของคนซื้อบ้านอย่างลึกซึ้ง ผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ากับนวัตกรรมในการบริหารจัดการข้อมูล Big Data ออกแบบเป็นฟังก์ชันการใช้งานและการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย ค้นหาง่าย ช่วยให้ตัดสินใจง่ายด้วยการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ได้แก่

Property Insight แผนที่ราคา นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับราคาอสังหาริมทรัพย์ผ่านกระบวนการ Data Visualization ไม่ว่าจะเป็น ค่าราคากลางของที่อยู่อาศัย ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร แผนที่ราคาบ้านตามโซน ตามแนวถนน หรือแนวรถไฟฟ้า

Property Insight ประกอบด้วย Baania VR ใช้เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องเดินทางไปดูโครงการจริงด้วยตัวเอง Baania 360 ใช้โดรนถ่ายภาพ 360 องศา และ Baania Review บทความรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญจริง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทำเล วัสดุ และความคุ้มค่าในการลงทุน

Proximity Insight ข้อมูลเกี่ยวกับย่านและชุมชน อันเป็นข้อมูลหลายอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายด้วยการหาบ้านแบบเดิม เช่น Baania Living Score ฟังก์ชันเด่นตอบโจทย์ การค้นหาบ้านของคนยุคใหม่ ช่วยค้นหาบ้านที่สะดวกที่สุด แบ่งเป็นคะแนนการเดินทางโดยการขับรถ (Driving Score) การเดินเท้าสู่สถานที่สำคัญ (Walking Score) และการเดินสู่สถานีขนส่งมวลชน (Transit Score) BTS, MRT เป็นต้น

Prospectivity Insight ประวัติราคาและแนวโน้ม เป็นการนำเอาข้อมูลมหาศาล (Big Data) อย่างราคาบ้านย้อนหลัง 5 ปีมาวิเคราะห์ราคาปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

หนึ่งในเครื่องพิสูจน์แนวคิด ศักยภาพทางธุรกิจ และการเติบโตของ Baania คือ การได้รับการลงทุนจากบริษัท 500 Tuk Tuk และบริษัท Rain Tree Dot Com รวมถึงได้รับรางวัล FinTech Innovation Award จากเวที Krungsri RISE 2X

Connection คือหนึ่งในหัวใจสำคัญ

นอกเหนือจากพลังของระบบการคัดกรอง วิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล ที่ตรงกับความต้องการแล้ว สิ่งหนึ่งที่คุณอัญชนากล่าวไว้อย่างน่าสนใจก็คือ การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย ซึ่ง Baania มีเครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลที่เชื่อถือได้จากหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญที่มีสถาบันต่างๆ รองรับ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านทำเล โดยร่วมมือกับ UDDC ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบบ้าน วัสดุ ประโยชน์ใช้สอยภายใต้ความร่วมมือกับอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เชี่ยวชาญด้านความคุ้มค่าการลงทุนภายใต้ความร่วมมือกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน และนักประเมินมืออาชีพ มาร่วมรีวิวเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และตรงไปตรงมาแก่ผู้ที่สนใจซื้อบ้าน

ขณะเดียวกัน Baania ก็ยังร่วมมือกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยนำเสนอแนวทางการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและตรงกับความต้องการมากที่สุด

Pic-01-2

การสร้างพันธมิตรอย่างรอบด้านทำให้ Baania สามารถเติบโตอย่างรวดเร็ว มั่นคง และพร้อมที่จะขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก ถึงขนาดที่หลายเสียงในวงการมองว่า Baania น่าจะเป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัประดับยูนิคอร์นหรือสตาร์ทอัประดับพันล้านของประเทศไทยได้

ด้วยโมเดลการดำเนินธุรกิจ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบต่างๆ ที่นำมาใช้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับข้อมูลและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ทำให้ธุรกิจของ Bannia คงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในภาคเหนือหรือในหัวเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถขยายเติบโตไปทั่วประเทศได้อย่างสบายๆ แต่จริงๆ แล้ว ทีมงานของ Bannia มองไกลไปถึงวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็น Property Tech อนาคตไกลที่ไม่ได้มีดีในระดับประเทศเท่านั้น แต่พร้อมก้าวไปสู่ระดับภูมิภาคที่พร้อมต่อสู่กับคู่แข่งในประเทศต่างๆ

ที่มา : นิตยสาร CAT MAGAZINE ฉบับที่ 50 มกราคม-มีนาคม 2561

Banner-CAT MAG-50