May 24, 2024

“เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition” บอกเล่าเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านหนังสือป๊อบอัพที่ใหญ่ที่สุดของไทย

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลา 70 ปี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมเพื่อประชาชนคนไทย และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษร่วมกับมูลนิธิศิริวัฒนา โดย บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น  จัดแสดงนิทรรศการทรงคุณค่า “เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition” หนังสือป๊อปอัพขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบอกเล่าเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักของพสกนิกรไทย อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมด้วยเทคนิคแสง สี เสียง ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมชมได้ไม่รู้ลืม เปิดให้เข้าชมฟรี ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ตั้งแต่วันที่ 12-18 ตุลาคม 2560 พิเศษสุดในงานยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของหนังสือป๊อปอัพ ชุด “เพียงพ่อก็พอเพียง The Soul of Siam” โดยโรงพิมพ์ศิริวัฒนา ได้โดยไม่ต้องสั่งจองล่วงหน้าอีกด้วย

เพียงพ่อก็พอเพียง 2

คุณพรเทพ สามัตถิยดีกุล ประธานมูลนิธิศิริวัฒนา กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “หนังสือป๊อปอัพชุด “เพียงพ่อก็พอเพียง The Soul of Siam” เริ่มผลิตครั้งแรกเมื่อปี 2555 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยปณิธานตั้งต้นของเราคือ การเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ต่อเติมจินตนาการให้กับเด็กและเยาวชน และครั้งนี้เราได้บรรลุไปอีกขั้น ในรูปแบบหนังสือขนาดใหญ่ 3 มิติที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในฐานะผู้จัดทำเรารู้สึกภาคภูมิใจที่คนไทยจะได้ชื่นชมผลงานชิ้นเอกนี้ในวงกว้าง เพราะการรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ดีที่สุดก็คือการศึกษาในสิ่งที่ท่านทำ ที่สำคัญยังได้คนรุ่นใหม่อย่างนักศึกษาสาขาการจัดการประชุม นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ คณะท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในหลวงรัชกาลที่9ภายในการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้กว่า 50 คน เพื่อร่วมปลูกฝั่งให้เยาวชนคนรุ่นใหม่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน”

เพียงพ่อก็พอเพียง4

IMG_0280

IMG_0278

คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ซีพีเอ็น และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับมูลนิธิศิริวัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมสร้างสรรค์นิทรรศการหนังสือเล่มยักษ์ “เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มาสัมผัสและศึกษาเรื่องราวพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงพระราชกรณียกิจและพระราชอัจฉริยภาพในแต่ละด้าน จากที่ทางโรงพิมพ์ศิริวัฒนาได้สร้างความประทับใจด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ในรูปแบบหนังสือป๊อปอัพมาแล้ว ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เราจะนำมนต์เสน่ห์จากหน้ากระดาษมาขยายใหญ่ขึ้นเป็นประสบการณ์สุดพิเศษ โดยคงความละเอียดของงานศิลป์และข้อมูลครบถ้วนตรงตามหนังสือต้นฉบับ รวมถึงเทคนิคแสง สี เสียงต่างๆ”