July 23, 2024

CAT จัดจิตอาสาเฉพาะกิจหนุนตำรวจและกทม.รักษาความปลอดภัยงานพระราชพิธีฯ

เนื่องจากระบบไอทีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในฐานะหน่วยงานสื่อสารโทรคมนาคมภาครัฐ ได้อำนวยความสะดวกด้านระบบการรักษาความปลอดภัยในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สนช.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เชื่อมโยงวงจรกล้อง CCTV เพิ่มเติมให้สามารถครอบคลุมตลอดเส้นทางเข้าสู่บริเวณงานพระราชพิธีฯ และสามารถสื่อสารข้อมูลภาพที่ชัดเจนมีความละเอียดสูงมายังศูนย์บัญชาการกองอำนวยการร่วมฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประจำตลอดเวลา รวมถึงให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และ กทม. อำนวยความสะดวกให้กับการสื่อสารในระดับสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิทยุสื่อสาร Trunked Mobile จำนวน 400 เครื่อง  โดยเจ้าหน้าที่ CAT ได้เข้าติดตั้งระบบทั้งหมดและปฏิบัติงานเต็มกำลังตลอด 24 ชม.ตั้งแต่แรกเริ่มเตรียมงานพระราชพิธีฯ  

ทีม CAT จิตอาสา -7

ทีม CAT จิตอาสา -5

สำหรับการดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัยในช่วงวันงานพระราชพิธีฯ ซึ่งต้องการความเชื่อมั่นสูงสุด  CAT ได้จัดจิตอาสาเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกทม.เพื่อเสริมกำลังในการดูแลการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์บัญชาการกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีฯ และจุดคัดกรองในพื้นที่ต่างๆ  โดยเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่แล้ว  ทั้งนี้จิตอาสาเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไอทีซึ่งผ่านการอบรม CCTV ณ สำนักงานใหญ่ CAT แจ้งวัฒนะ ในด้านภาพรวมการเชื่อมโยงโครงข่าย CCTV ในพื้นที่โดยรอบบริเวณงาน  การใช้งานระบบซอฟต์แวร์กล้อง CCTV ในการดึงภาพและส่งภาพเพื่อตรวจสอบ รวมถึงความพร้อมแก้ไขสถานการณ์ขัดข้องต่างๆ  

รถดาวเทียม -1.1


พร้อมถ่ายทอดพระราชพิธีฯสู่ทั่วโลกผ่านระบบดาวเทียมและสตรีมมิ่งออนดีมานด์

CAT นำระบบเครือข่ายสื่อสารระหว่างประเทศร่วมอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดสดพระราชพิธี ด้วยรถถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่เชื่อมโยงข้อมูลภาพเข้าสู่ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง IBC (International Broadcasting Center )  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะเดียวกัน CAT ยังเป็นผู้ให้บริการหลักรายเดียวที่สนับสนุนวงจรถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมให้กับศูนย์ IBC เพื่อใช้ในการนำส่งภาพและข่าวสารของสำนักข่าวต่างประเทศจากทั่วโลก อาทิ CNN,  Reuters,  AP,  CCTV,  EBU (European Broadcasting Union) โดยผู้สื่อข่าวต่างประเทศสามารถส่งภาพงานพระราชพิธีฯจากศูนย์ IBC ไปยังสถานีดาวเทียมนนทบุรีทำการอัพลิงก์สัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียมกระจายข้อมูลไปยังประเทศต่างๆ เพื่อถ่ายทอดภาพงานพระราชพิธีฯ ตามโบราณราชประเพณีที่สมพระเกียรติสูงสุดสู่สายตาประชาชนชาวไทยและทั่วโลก      

kingrama9 -1

นอกจากการถ่ายทอดผ่านศูนย์ IBC ดังกล่าว   CAT ยังได้จัดทำระบบ Streaming ถ่ายทอดงานพระราชพิธีฯ ผ่านางเว็บไซต์ www.kingrama9.th เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักสำหรับการเข้าชมย้อนหลังจากในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก  ด้วยขนาดแบนวิดท์ที่สามารถรองรับการเข้าถึงของผู้ใช้บริการทุกเครือข่ายและผู้ชมจากทั่วโลกทั้งรูปแบบการรับชมสด (Live) และแบบย้อนหลัง (Video on Demand)  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามผ่านเว็บไซต์  kingrama9.th ซึ่งกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดระหว่างวันที่ 25 – 29 ต.ค. 2560 และในส่วนคลิปไฮไลท์ภาพเหตุการณ์สำคัญสามารถรับชมย้อนหลังได้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560    โดย CAT ถือเป็นความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจสูงสุดของหน่วยงานในการได้ร่วมสนับสนุนภารกิจสำคัญในพระราชพิธี ครั้งนี้