July 23, 2024

LINK จัดสัมมนา COMMUNICATION FOR THAILAND 4.0

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดกิจกรรมสัมมนาอัพเดตนวัตกรรมของการสื่อสารยุคใหม่ในงาน “COMMUNICATION FOR THAILAND 4.0เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ  อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา ที่ผ่านมา

photo_1501570633

17-08-01-1

17-08-01-2

17-08-01-3

17-08-01-4