July 23, 2024

ม.หอการค้าไทย จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด Social Entrepreneurship และ Design Thinking Bootcamp ยกระดับผู้สอนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) ผนึกกำลังร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการอบรม Social Entrepreneurship Bootcamp และ Design Thinking Bootcamp ณ KX Building ในเดือนกรกฎาคม 2560 ให้แก่อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสอนกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

IDE 04 (2)

โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับนานาชาติ ได้แก่ ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบช IDE Program Director ที่มีประสบการในการสร้างผู้ประกอบการในประเทศไทยมากว่า 15 ปี ไบรอัน คอตเตอร์ ผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีในประเทศเวียดนาม และ แองเจล่า ลี ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม และ Design Thinking จาก China Bridge เซี่ยงไฮ้ ที่จะมาเผยประสบการณ์ และแนะนำเทคนิคการสอนให้แก่อาจารย์ที่เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจต่อไป

ดร.เอ็ดเวิร์ด กล่าวว่า “การพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนด้านการประกอบการเป็นความท้าทายและจำเป็น เพื่อสามารถต่อยอดแนวคิดและกระจายองค์ความรู้เข้าสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ ในการอบรมคณาจารย์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่พยายามเปลี่ยนกระบวนการสอนให้เป็น Action Based Learning ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับการถ่ายทอดจาก MIT แต่ยังเปลี่ยนทัศนคติให้เน้นการลงมือทำจริง นอกเหนือจากการออกไปบรรยายหน้าห้อง นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการคือจะต้อง See Different Think Big Act Small ซึ่งคือการมองต่างและกล้าที่จะคิดการใหญ่ และลงมือทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนั่นเอง”

IDE 03

นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างสถาบันยังรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดและออกแบบธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อมอบโซลูชั่นที่มีคุณค่าให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยกระบวนการ Design Thinking โครงการเหล่านี้ถือเป็นการวางรากฐานระบบนิเวศ หรือ Ecosystem ที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากไอเดียสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือระหว่าง มกค. และ มจธ. ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), Startup Thailand, Startup Thailand Academy, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และ Knowledge Exchange

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *