June 19, 2024

ทีซีซีเทคได้รับเลือกจากเอไอเอให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ ตอกย้ำศูนย์กลางผู้ให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์กับบริษัทข้ามชาติชั้นนำ

ทีซีซีเทค ได้รับเลือกจากเอไอเอ ประเทศไทย  บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย  ให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์แห่งที่สอง  ที่พร้อมบริการทันทีกรณีศูนย์หลักเกิดขัดข้อง  ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์กับบริษัทข้ามชาติชั้นนำของทีซีซีเทค

data01

นายกิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า มาตรฐานของกลุ่มบริษัทเอไอเอ ถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการคัดสรรผู้ที่เหมาะสมที่สุดจากผู้ให้บริการทั้งหมดในประเทศไทย จากการพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอนอย่างละเอียด ทีซีซีเทคได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่สอง (Secondary Site) ซึ่งเป็นการบริการประเภทที่ต้องพร้อมให้บริการทันทีกรณีศูนย์หลักเกิดการขัดข้อง (Active/Standby Failover)”

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทเอไอเอได้วางแผนปฏิรูประบบงานไอทีของทุกสาขาใน ทุกประเทศ สำหรับเอไอเอ ประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายตามแผนของกลุ่มบริษัทเอไอเอและคำนึงถึงทางเลือกทั้งหมดที่มี ตั้งแต่การปรับปรุงระบบ (Upgrade) ให้ทันสมัย การสร้างดาต้าเซ็นเตอร์    แห่งใหม่ และการใช้ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์มืออาชีพ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐานตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ส่วนการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ก็มีค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลและใช้เวลานาน ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์มืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มทั่วโลกในปัจจุบัน นายกิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของเอไอเอ ประเทศไทย กล่าว

Photo TCCtech AIA

ด้านนายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ   บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เปิดเผยว่า ปัจจุบันองค์กรชั้นนำจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการข้อมูลอยู่บนดาต้าเซ็นเตอร์หลายแห่ง (Multiple Sites Strategy) จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่หลายบริษัทเลือกใช้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง   การเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ผสานคลาวด์ ประกอบกับการมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่  และการเป็นบริษัทข้ามชาติชั้นนำ ทำให้เราคุ้นชินกับการให้บริการบริษัทที่มีมาตรฐานสูง   การได้รับความไว้วางใจจากเอไอเอ ประเทศไทย ในการใช้บริการศูนย์กลางดาต้าเซ็นเตอร์ของเรานี้  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีความหมายมาก  รวมทั้งตอกย้ำในสิ่งที่ทีซีซีเทคยึดมั่นมาโดยตลอดในการมุ่งเน้นการบริการอย่างมีคุณภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มที่สุดความสามารถ

ขณะนี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังให้ความนิยมเลือกใช้ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการมืออาชีพ โดยไอดีซี ประเทศไทยประมาณการว่าตลาดการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ หมายรวมถึงบริการโครงสร้างพื้นฐาน (Hosting Infrastructure Services) การบริหารจัดการแอปพลิเคชั่น (Hosted Application Management) รวมถึงบริการโครงข่ายและอุปกรณ์ปลายทาง (Network and Endpoint Outsourcing Services) จะกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีกว่าร้อยละ 18 ระหว่างปีพ.ศ. 2558-2563นายวรดิษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้สามารถติดตามเรื่องราวความสำเร็จของเอไอเอและทีซีซีเทคกับการผ่านมาตรฐานระดับสูงของเอไอเอ ประเทศไทยพร้อมกับปรัชญาการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพได้จากบทวิจัยฉบับเต็ม เอไอเอกับการครองอันดับหนึ่งผู้ให้บริการประกันชีวิต”  พฤษภาคม 2560 โดย อินเตอร์เนชั่นแนล ดาต้า คอร์เปอร์เรชั่น (ไอดีซี)ที่  https://www.tcc-technology.com/en/blog/page/41/How%20AIA%20Thailand%20Remains%20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *