May 30, 2024

CAT สร้างความมั่นใจด้วยเครื่องมือดูแลข้อมูลในระบบคลาวด์ตลอด 24 ชม.

CAT ยืนยันรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับข้อมูลของผู้ใช้งานระบบคลาวด์ตามมาตรฐาน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเฝ้าดูแลความปลอดภัยของข้อมูลตลอด 24 ชม. ผ่านศูนย์ Security Operation Center (SOC)

นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร และดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสุดยอดการประชุมสมาคมความปลอดภัยของระบบคลาวด์ประจำภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN CSA Summit 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

2.ผู้บริหาร กสท2
(ซ้าย) ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล CAT (ขวา) นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร CAT

 

ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน ) ขึ้นกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “เดินหน้าสู่Thailand 4.0” โดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เริ่มดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 อาทิ โครงการ Digital Park Thailand, โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ ตลอดจนโครงการเมืองอัจฉริยะ

“เพื่อให้โครงการ Thailand 4.0 ประสบความสำเร็จ เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรม และเมืองต่าง ๆ จากรูปแบบดั้งเดิมให้เป็นระบบดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะต้องให้การศึกษาแก่ประชากร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคใหม่ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ลงมือดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อผลักดันสู่เป้าหมาย Thailand 4.0  อาทิ โมเดลเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเริ่มดำเนินการที่จ.ภูเก็ตเป็นแห่งแรก โดย  CAT มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบ LoRa IoT ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายผ่าน CAT Internet Gateway ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพโครงข่ายให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูงสุด”

“การเข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างมั่นคง  นอกจากความรุดหน้าในการพัฒนาระบบและนวัตกรรมดิจิทัลแล้ว ผู้พัฒนาจะต้องรู้เท่าทันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากโลก Cyber ที่ตามมา เพื่อหาทางป้องกันภัยของระบบ และการปกป้องสิทธิผู้ใช้งานบนระบบทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน” นายกิตติพงษ์กล่าว

ด้าน ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล CAT ซึ่งร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบนระบบคลาวด์” กล่าวว่า “กสท โทรคมนาคม ในฐานะผู้ให้บริการนั้น มีการดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งานตามมาตรฐาน CSA และ ISO 27001 นอกจากนี้ข้อมูลยังได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะก็ตาม”

140617 CSA2017 43-2

นอกจากมาตรฐานดังกล่าวแล้ว กสท โทรคมนาคมยังได้เฝ้าระวังสังเกตการณ์ความปลอดภัยของข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ Security Operation Center (SOC) พร้อมวางมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับพนักงานผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด

“เราให้บริการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งบางหน่วยงานมีข้อมูลที่มีความอ่อนไหว นอกจากการปกป้องข้อมูลอย่างดีที่สุดแล้ว เรายังสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน ตลอดจนมีระเบียบปฏิบัติสำหรับพนักงานที่มีความเข้มงวด ซึ่งผมรับรองได้ในศักยภาพของระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเรา  รวมไปถึงจรรยาบรรณของผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง ซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ / ความปลอดภัยแก่ภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศ” ดร.ยุทธศาสตร์กล่าว พร้อมเสริมว่า “ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิ์การเข้าถึงระบบของผู้ใช้งานเอง ผู้ใช้งานก็ควรมีความตระหนักถึงและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน โดยควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเช่นกัน”

ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ฯ ยังเผยว่า เทคโนโลยี CAT Cyfence และ IRIS CLOUD ของ กสท โทรคมนาคม ได้คว้ารางวัลผู้ให้บริการด้าน Cloud Computing และระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 จาก The Frost & Sullivan Best Practices Awards ซึ่งเป็นการได้รางวัลต่อเนื่องในปี 2015 และ 2017 อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *