May 22, 2024

IoV นวัตกรรมเพื่อยานยนต์อัจฉริยะ

การแข่งขันในธุรกิจยานยนต์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกเหนือจากจะเป็นการพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ พละกำลัง และการใช้พลังงานแล้ว การออกแบบภายนอกและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตยานยนต์มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน และเมื่อระบบไอทีที่ทันสมัย การสื่อสารความเร็วสูง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเชื่อมโยงข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของยุค IoT หรือ Internet of Things ทำให้ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อโลกของอินเทอร์เน็ตและมีความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้น

ในด้านของเทคโนโลยี IoT ในรถยนต์นั้นมีการพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจงไปสู่เทคโนโลยี IoV (Internet of Vehicle) และ Connected Cars ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการสื่อสารระหว่างรถยนต์กับรถยนต์ หรือรถยนต์กับอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆ เท่านั้น หากแต่เป็นการนำไปสู่การเพิ่มความปลอดภัยทางถนน การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

IoV เป็นโซลูชั่นสำคัญของหัวเว่ยซึ่งทำงานบนเทคโนโลยีหลักที่ประกอบด้วย IoT การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำเสนอโซลูชั่นด้าน IoV แบบครบวงจรที่เป็นระบบเปิด โดยโซลูชั่นด้าน IoV ได้รวมเอาข้อมูล อุปกรณ์ และการจัดการทำงานเข้าด้วยกันผ่านการติดตั้งใช้งานระบบเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัยและครบวงจร การปรับใช้งานกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว รวมถึงการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆ ได้อย่างมีศักยภาพ

โซลูชั่นด้าน IoV ที่พัฒนาโดยหัวเว่ย ใช้โซลูชั่น Agent ในการปรับปรุง และลดความซับซ้อนในการพัฒนาเทอร์มินอลของผู้ผลิตยานพาหนะหลายๆ ราย และป้องกันการเชื่อมต่อที่ซับซ้อนเพื่อให้การเข้าถึงเทอร์มินอลได้อย่างรวดเร็ว นี่เป็นการสร้างความสามารถของแอพพลิเคชั่นได้อย่างมากมายสำหรับบริการ IoV เพื่อให้มั่นใจว่าพันธมิตรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นและบริการเสริมในรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและลดต้นทุนในการพัฒนา

002

IoV ในโลกของความเป็นจริง

ในอนาคตจะมี Connected Cars ที่ถูกควบคุมด้วยระบบการสื่อสารสำหรับยานพาหนะเริ่มลงมาวิ่งบนท้องถนนมากขึ้น ผลการศึกษาล่าสุดได้ประเมินว่าในปี 2563 จะมีรถยนต์ถึงร้อยละ 90 ที่ติดตั้งระบบการสื่อสารมาพร้อมกับตัวรถ หรือที่รู้จักในชื่อ C2X (Car-to-X Communication) ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อกับสัญญาณไฟจราจร สัญญาณแจ้งเตือนระบบควบคุมภายในรถหากมีส่วนประกอบภายในรถทำงานผิดปกติการแจ้งเตือนการทำถนน การแจ้งบริการฉุกเฉิน และบริการเชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่

C2X ยังเป็นที่รู้จักในฐานะของระบบรับส่งข้อมูลระยะไกล (Telematics) ซึ่งเป็นระบบที่รวมสัญญาณวิทยุกับโปรโตคอลของการสื่อสารเข้าด้วยกันเพื่อส่ง-รับ และเก็บข้อมูลของยานพาหนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น นอกจากนี้ C2X ยังเป็นช่องทางในการสร้างรายได้อีกด้วย เช่น บริษัทประกันภัยรถยนต์ในยุโรปเสนอแผนประกันภัยแบบจ่ายเบี้ยประกันที่จะมอบรางวัลให้แก่คนขับรถอย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถทำให้ยอดขายประกันภัยเพิ่มขึ้นมากกว่า 42%

ทวีปยุโรปเองก็จะมีการบังคับให้รถยนต์ใหม่ต้องติดตั้งระบบสื่อสารบนรถที่มีการติดต่อกับบริการฉุกเฉินต่างๆ โดยอัตโนมัติ และแจ้งเตือนรถยนต์คันอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีบริการที่สะดวกสบายอื่นๆ เกิดตามมาอีก เช่น การกำหนดตารางเวลาในการบำรุงรักษา และการปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่คนขับ และผู้โดยสารสามารถตรวจสอบความผิดปกติของรถได้ตามเวลาจริง และอาจแก้ไขได้ผ่านคำสั่งที่ถูกส่งมาโดยซอฟต์แวร์จากศูนย์บริการ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รถก็จะขับตรงไปที่อู่ซ่อมรถที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ โดยระบบดังกล่าวจะถามเจ้าของรถโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และขออนุมัติก่อนที่จะสั่งซ่อม

อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดกันว่าผู้ผลิตรถยนต์จะสร้างความแตกต่างให้ตนเองโดยการพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงาน และแอพพลิเคชั่นที่มีความสามารถด้าน C2X ด้วยพื้นฐานการออกแบบเพื่อตอบสนองการตรวจสอบด้านความปลอดภัย บริการที่มีความสามารถด้าน C2X จะถูกสร้าง และปรับแต่งเพื่อใส่ความสะดวกสบายและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไว้ในกิจกรรมเดียว

ขณะเดียวกันการรักษาความปลอดภัยก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการส่งข้อมูลของยานพาหนะตามเวลาจริง การปรับปรุงจะต้องมั่นใจว่ายานพาหนะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์และหน่วยงานภาครัฐจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณสมบัติที่จำเป็นอย่าง C2X แพร่หลายออกไป

หัวเว่ยกับการพัฒนา Connected Cars และการทำงานร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นไอทีระดับโลก หัวเว่ยได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นบริษัทไอที หรือบริษัทโทรคมนาคม แต่ผู้สร้างรถที่เป็นผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ให้ผู้ผลิตรถยนต์ก็มีความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติด้วยการทำงานร่วมกับผู้ผลิต OEM หัวเว่ยจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแรงงานที่มีทักษะสูงในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์

เมื่อใดก็ตามที่ผู้บริโภคซื้อรถใหม่จากแบรนด์ชั้นนำที่ผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่ามีการติดตั้ง และรวมความสามารถด้านการรับส่งข้อมูลจากระยะไกลไว้บนรถเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้แนวโน้มจะถูกกำหนดขึ้นโดยผู้ค้าซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือ

นอกจากนี้ผู้ผลิตรถยนต์ยังคาดหวังที่จะส่งอัพเดตเกี่ยวกับ C2X ให้กับลูกค้าของพวกเขาไปยังระบบบนรถได้โดยตรง ซึ่งวิธีนี้ลูกค้าจะไม่ยึดติดอยู่กับระบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่ง แต่พวกเขาจะลงทะเบียนสมัครใช้บริการที่ช่วยให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงคุณสมบัติใหม่ล่าสุดที่ส่งผ่านบริการคลาวด์บนคลาวด์ได้

ตัวอย่างของรถยนต์เมอร์ซิเดส-เบนซ์รุ่นใหม่บางรุ่นมีการติดตั้งโมดูลของหัวเว่ยสำหรับระบบรับส่งข้อมูลจากระยะไกลและแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย หัวเว่ยคาดว่าสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงภาคธุรกิจยานยนต์ก็คือ LiteOS ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปปกรณ์ IoT ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้พลังที่หลากหลายกับอุปกรณ์อัจฉริยะ

ขณะที่ LiteOS Application Program Interfaces (APIs) ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ สำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้โพรเซสเซอร์แบบฝังตัวได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรรายอื่นๆ เพื่อรวมองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไว้ในแหล่งทรัพยากรเดียวกัน และแหล่งทรัพยากรเหล่านี้ที่อยู่ภายในระบบนิเวศจะถูกนำไปรวมเข้ากับระบบช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินระบบนำทาง และบริการการจัดการขบวนรถ

ระบบภายนอกตัวรถ

หากพิจารณาจากกภายนอกตัวรถแล้ว โซลูชั่นสำหรับศูนย์ข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร และบริการคลาวด์ยังได้ถูกถักทอเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายของบริการในขณะเดินทางที่จะรวมเอาทุกอย่างตั้งแต่การตรวจสอบยานพาหนะไปจนถึงเนื้อหาของสื่อ และแม้แต่การค้นหาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับเส้นทางการเดินทางมากที่สุด เกือบทุกฟังก์ชั่นของ C2X จะต้องอาศัยระบบหลังบ้านที่แข็งแกร่งนอกรถ ที่มีแนวโน้มจะถูกจัดเตรียมโดยระบบนิเวศของพันธมิตร เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูล และข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากที่สุดแก่คนขับและผู้โดยสารของพวกเขา

003

พันธมิตร

ผู้ผลิตรถยนต์ต้องการพันธมิตรทางธุรกิจด้านไอทีและการสื่อสารที่แข็งแกร่งในการดำเนินการให้บริการ C2X ในระดับโลก ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ในยุโรปมีเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมากกว่าในตะวันออกกลาง หลังจากใช้งานมาหลายปีชุดข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางจะค่อนข้างแตกต่างกัน บริการคลาวด์แบบบูรณาการที่ให้บริการโดยพันธมิตรทางด้านไอซีทีที่ผ่านการรับรองจะช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถให้ประสบการณ์การขับขี่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในทุกสภาพท้องถิ่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หัวเว่ยพัฒนาโซลูชั่น IoV สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของ C2X ที่เป็นตลาดใหม่หัวเว่ยได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของยุโรป ไม่ว่าจะเป็น เมอร์ซิเดส-เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยูและออดี้ สำหรับเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งบ่งบอกถึงอนาคตที่สดใสของแพลตฟอร์ม C2X สำหรับบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่

ยกตัวอย่างเช่น รถต่างๆ ที่ติดตั้งหน่วยประมวลผลและโมดูลด้านการสื่อสารของหัวเว่ยที่ได้รับการออกแบบให้มีการเข้าถึงข้อมูลสำคัญจากการตรวจสอบได้โดยตรงซึ่งสามารถถ่ายโอนไปยังศูนย์บริการใกล้เคียงที่ตั้งอยู่ทั่วโลกผ่านทางเครือข่าย 5G และ eLTE ที่มีความปลอดภัย บริการคลาวด์แบบโอเพ่นซอร์สที่ดำเนินการโดยหัวเว่ย และพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ให้การเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์มการรับส่งข้อมูลจากระยะไกลของ C2X เพื่อการนำทางอีคอมเมิร์ซ และระบบสื่อแบบส่งตรงถึงผู้บริโภค

พัฒนาการดังกล่าว นอกเหนือจากจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของหัวเว่ยแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาของรถยนต์ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้อีกด้วย

004

Huawei Enterprise Business ; Marketing Contact Center
Mobile 095-878-7475  e-mail : Th_enterprise@huawei.com
Follow us on :  www.twitter.com/huaweiENT
www.facebook.com/HuaweiEnterpriseThailand
Website : e.huawei.com

005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *