June 16, 2024

DCS จับมือ N.E.X.T สร้างสรรค์สื่อโฆษณาเสียงอัจฉริยะคว้ารางวัล Thailand ICT Excellence awards 2017

ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ได้ผสานองค์ความรู้กับ บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด (N.E.X.T) ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสื่อวิทยุ ให้บริการธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงด้วยเทคโนโลยีและระบบการจัดการแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อโฆษณาประเภทเสียงที่ไม่ต้องการพื้นที่การขายในร้านค้า สามารถตอบสนองความต้องการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการ พนักงาน และสอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

DSC02223

Adaptive In-Store Radio หรือ สื่อโฆษณาเสียงอัจฉริยะ ถูกพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดของเครื่องส่งสัญญาณเสียง “ติ๊งต่อง” ในร้านสะดวกซื้อให้กลายเป็นสื่อโฆษณาเสียงที่สามารถโฆษณาสินค้าได้มากกว่า 1,000 ครั้งต่อวัน พร้อมกับนวัตกรรมการวัดผลการเข้าถึงของสื่อโฆษณานอกบ้านแบบปัจจุบันทันด่วนรายแรกของประเทศไทยอีกด้วย โดยเครื่องจะทำการตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ทางเข้าร้านค้า หรือบริเวณที่มีพื้นที่การแข่งขันทางการขายสูง

Adaptive In-Store Radio เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการสื่ออย่างครบวงจร ทั้งระบบ Hardware, Software และ Network เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทำงานได้ครบวงจร ระบบจะช่วยควบคุมการเผยแพร่สื่อโฆษณา ณ ร้านค้า ทำการเปิดเสียงโฆษณา เมื่อมีผู้เข้ามาใช้บริการในร้านค้า ด้วยระบบการตรวจจับความเคลื่อนไหวของคน (Human Sensor) และ ปิดเสียงโฆษณา เมื่อระบบ Sensor ไม่พบความเคลื่อนไหว และเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงภายในร้านค้า ไม่เพียงเท่านี้ สื่อโฆษณาเสียงอัจฉริยะ ยังทรงประสิทธิภาพด้วย
• ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence) ตรวจสอบและวัดผลการเข้าถึงสื่อในมุมมองต่าง ๆ
• กล่องรับ-ส่งสัญญาณและจัดเก็บ Content ที่ป้องกันไฟฟ้ากระชากได้อัตโนมัติ และกลับมาทำงานได้ เมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติ
• ระบบบริหารจัดการการขายโฆษณาสำหรับผู้ขายโฆษณา ผ่าน web application
• ระบบการบริหารจัดการการวางแผนการเผยแพร่สื่อโฆษณาที่มีความซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเต็มไปด้วยเงื่อนไข
• ระบบการส่งสื่อโฆษณาไปยังกล่องรับ-ส่งสัญญาณและจัดเก็บ Content ที่ร้านค้าพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย 3G เนื่องจากระบบเป็นการสื่อสารไร้สาย กล่องจึงมีความสามารถในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะความไม่เสถียรของระบบเครือข่ายไร้สาย
• ระบบการตรวจสอบสถานะการทำงานของกล่องรับสัญญาณและเนื้อหาของแต่ละจุดที่ติดตั้งแบบ Real-time

ปัจจุบัน Adaptive In-Store Radio มีการติดตั้งในโมเดิร์นเทรด และร้านสะดวกซื้อชั้นนำรวมทั้งสิ้นกว่า 2,354 สาขา

การร่วมกันนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ มาพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงและเป็นผู้ริเริ่มในธุรกิจจาก ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ (DCS) และ เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที (N.E.X.T) ทำให้บริษัทฯ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด Thailand ICT Excellence awards 2017 ประเภทโครงการนวัตกรรม (Innovation Projects) ซึ่งจัดโดย สมาคม การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการผสานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT สนับสนุน พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในประเทศไทยให้มีศักยภาพเพิ่มขึนอย่างมีคุณภาพ เป็นการต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและสังคมไปพร้อมๆ กัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed