April 17, 2024

โตโยต้า ซัมมิท สร้างความแกร่งให้ธุรกิจด้วยบริการด้านไอทีจาก KMIT Group

ในฐานะตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่ โตโยต้าชั้นแนวหน้าของประเทศโตโยต้า ซัมมิท เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของยอดขายรถยนต์ใหม่ การให้บริการลูกค้า รวมถึงธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา โตโยต้า ซัมมิท ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมๆ กับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการวางรากฐานระบบไอทีที่แข็งแกร่ง เพื่อให้พร้อมเติบโตและรองรับทุกความท้าทายในธุรกิจรถยนต์

โตโยต้า ซัมมิท ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่ โตโยต้ามายาวนานกว่า 25 ปี นับจากการเปิดให้บริการในวันแรก จนถึงปัจจุบันโตโยต้า ซัมมิท ได้มีการขยายการให้บริการออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาบางนา สาขาศรีนครินทร์ สาขาอ่อนนุช-ประเวศ สาขารัชดาภิเษก สาขายูสคาร์ศรีนครินทร์ และสาขาบางเมือง นอกเหนือจากการขายรถยนต์ใหม่แล้ว การขายรถใช้แล้ว การบริการหลังการขาย การซ่อมสีและตัวถัง รวมถึงงานด้านการต่อประกันภัยและทะเบียนด้วยเช่นกัน

ความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกเหนือจากรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในด้านต่างๆ แล้ว โตโยต้า ซัมมิท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของการขยายสาขา ยอดขาย และอัตราความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีปริมาณของลูกค้าเก่าที่มีการซื้อซ้ำในอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแทนจำหน่ายในระดับเดียวกัน

kmit1
คุณนรุตม์ วรศิริ General Manager of Sales & Service โตโยต้า ซัมมิท

คุณนรุตม์ วรศิริ General Manager of Sales & Service โตโยต้า ซัมมิท เปิดเผยว่า “ปัจจัยหลักที่ทำให้ โตโยต้า ซัมมิท ก้าวมาถึงจุดนี้ได้นั้น นอกเหนือจากประสบการณ์ของผู้บริหารและความแข็งแกร่งของทีมงานฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายช่างแล้ว ส่วนหนึ่งยังเกิดจากกลยุทธ์ในการดูแลเอาใจใส่ รักษาลูกค้า และให้ความสำคัญกับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าภายใต้หลักการบริหารงาน 4C อันได้แก่ Convenience (ความสะดวก) Comfort (ความสบาย) Confidence (ความเชื่อมั่น) Creditability (ความน่าเชื่อถือ) ที่โตโยต้า ซัมมิท ยึดมั่นเป็นหลักคิดในการให้บริการมาตลอด”

kmit6

kmit5

เสริมความเข้มแข็งระบบไอที

เช่นเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ระบบไอทีก็มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและให้บริการลูกค้าของโตโยต้า ซัมมิท เป็นอย่างยิ่ง “ปัจุบันระบบไอทีได้กลายเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเราไปอย่างไม่ต้องสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไอทีเพื่อการเก็บและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจในด้านต่างๆ ที่มีการเก็บอยู่ในระบบ หากเรา

สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลอย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลกับธุรกิจ” คุณนรุตม์กล่าว “ปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก หากไม่มีระบบไอทีที่ดี เราคงไม่สามารถจัดเรียง จำแนกหมวดหมู่ หรือตามเงื่อนไขที่ผู้บริหารต้องการอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารหรือฝ่ายการตลาดได้อย่างถูกต้องแม่นยำดังเช่นปัจจุบัน”

“นอกจากนี้ เรายังมีการนำระบบไอทีมาใช้กับการติดต่อประสานการทำงานของทุกแผนกในองค์กร เช่นการเชื่อมโยงระบบไอทีในแต่ละสาขาเข้าหากันด้วยระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่มีสเถียรภาพ การให้บริการเครือข่ายไร้สายด้วยโซลูชั่นระดับเอ็นเตอร์ไพรซ์ เพื่อการให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่ลูกค้า และเพื่อการดำเนินธุรกิจ การนำอุปกรณ์โมบายอย่าง iPad มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร การวางพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบไอทีต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถขยายตัวตามการเติบโตได้เป็นอย่างดี” คุณนรุตม์กล่าวเสริม

การมอบความไว้วางใจให้กับ เคมิท กรุ๊ป

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ระบบไอทีได้ทวีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นั่นจึงทำให้ โตโยต้า ซัมมิท จำเป็นต้องมีการวางรากฐานระบบไอทีและระบบเครือข่าย ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง นอกจากประสบการณ์ของทีมงานไอทีขององค์กรเองแล้ว โตโยต้า ซัมมิท ยังจำเป็นต้องมีบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ทำหน้าที่เป็นทั้ง ผู้จัดหา ออกแบบ และวางระบบ รวมถึงเป็นเพื่อนคู่คิดในการคัดสรรระบบที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจไปพร้อมๆ กัน นั่นจึงเป็นเหตุผลทำให้ โตโยต้า ซัมมิท เลือกใช้บริการด้านไอทีจากบริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด

โตโยต้า ซัมมิท ใช้บริการและทำงานร่วมกับ บริษัท เคมิท กรุ๊ป เป็นเวลายาวนานมากกว่า มากกว่า 7 ปี เริ่มตั้งแต่การดูแลระบบไอทีของบริษัท จนในปัจจุบัน เคมิท กรุ๊ป ทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบ พัฒนาระบบไอทีทั้งหมด รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีให้แก่ โตโยต้า ซัมมิท ด้วยเช่นกัน

kmit3
คุณนรุตม์ วรศิริ General Manager of Sales & Service โตโยต้า ซัมมิท (กลาง) คุณปองพล นุชสายสวาท Business Development Manager โตโยต้า ซัมมิท (ซ้าย) คุณฉัตรณรงค์ กุลมา รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด (ขวา)

“นอกเหนือจากระบบไอทีที่ดีและการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในธุรกิจแล้ว การมีบริษัทผู้วางระบบที่วางใจได้ ก็เป็นสิ่งทำคัญที่ โตโยต้า ซัมมิท ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการระบบไอทีด้วยเช่นกัน” คุณนรุตม์กล่าว “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท เคมิท กรุ๊ป ให้บริการ ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา และดูแลเอาใจใส่ระบบไอทีของ โตโยต้า ซัมมิท เป็นอย่างดี เราจึงไว้วางใจให้เคมิท กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการออกแบบ ติดตั้งและคัดเลือกอุปกรณ์ไอทีและระบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ โตโยต้า ซัมมิท อีกด้วย”

“ความประทับใจของเราที่มีต่อเคมิท กรุ๊ปคือ ความรวดเร็วในการทำงาน ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการระบบฮาร์ดแวร์ทั้งหมดรวมถึงซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การเกิดปัญหา รวมถึงการจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาให้บริการ ทำให้เราได้ระบบไอทีที่คุ้มค่าตรงกับความต้องการทางธุรกิจ พร้อมที่ขยายขยายตัวเพื่อรองรับการเติบโต และทำงานร่วมกับโซลูชั่นไอทีใหม่ๆ ที่ โตโยต้า ซัมมิท จะนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี” คุณนรุตม์กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

KMIT GROUP CO., LTD.
333/105 Moo 4, Lak Si Plaza Building Tower 2 Floor 7 Kamphaeng Phet 6 Rd.,
Tarad Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210 Tel. 02-576-1304-5 Fax. 02-576-1306
www.kmit-group.com E-Mail : sales@kmit-group.com

kmit4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *