May 30, 2024

แสนสุขสมาร์ทซิตี้ คว้ารางวัล 2016 Smart City Asia Pacific Awards

ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก ได้ประกาศผลรางวัลผู้ชนะ 2016 Smart City Asia Pacific Awards หรือ SCAPA  ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับโครงการสมาร์ทซิตี้ต่าง ๆ ที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น ครอบคลุมหน้าที่การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 14 สาขาด้วยกัน  ในปีที่สองของการให้รางวัลนี้  ผู้ได้รับรางวัล SCAPA จะถูกคัดเลือกจากประเทศหลักในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขาการให้บริการ

โดย “โครงการแสนสุขสมาร์ทซิตี้” ของเทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับราวงวัลในโครงการริเริ่มที่มีความโดดเด่นด้านการให้บริการออนไลน์เพื่อสังคม

“จุดเปลี่ยนสำคัญของสมาร์ทซิตี้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เกิดขึ้นเมื่อหลายประเทศเริ่มเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเหมือนนวัตกรรมช่วยสนับสนุนการเติบโต ที่อาจจะเริ่มจากการเรียนรู้จากจุดเริ่มต้น หรือ เป็นเรื่องที่ต่อยอดมา ตลอดจนการสร้างความยั่งยืนด้านสิงแวดล้อม  ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มการพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฯ ในระยะถัดไป  ขณะที่ ไม่น้อยกว่า 90% ของหน่วยงานรัฐฯ ท้องถิ่นทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ งบประมาณสนับสนุนการเติบโตด้านสมาร์ทซิตี้ จะได้รับการจัดสรรจากศูนย์กลางหรือรัฐบาลกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้  หน่วยงานท้องถิ่นจำนวนมากจะมีอำนาจในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนอย่างเป็นเอกเทศในด้านการบริหารปกครองท้องที่  การปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ และ การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิผล” กล่าวโดย นาย เจอรัล หวัง หัวหน้าฝ่ายวิจัย งานการให้บริการของรัฐฯ และ การศึกษา

Saensuk Smart City 1

“ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีการขยายตัวไปในวงกว้างของโครงการต่าง ๆ ที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยตรงและสนับสนุนธุรกิจในประเทศ  ซึ่งท้ายสุดแล้วจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน  โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันในปีนี้และผู้ชนะในแต่ละสาขาจะเน้นไปในเรื่องผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สิ่งนี้จะนำไปสู่การผลักดันอย่างแข็งขันในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิผล เพื่อนำมาซึ่งมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและความต่อเนื่องในอนาคตของเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้” นายหวัง กล่าวเสริม

IDC Government Insights ได้ทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ในหกขั้นตอนเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ Top Smart City initiative 2016  สิ่งเหล่านี้ได้มาจากการค้นหาและจัดกลุ่มให้กับโครงการสมาร์ทซิตี้ที่โดดเด่นที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คัดเลือกโดยนักวิเคราะห์ของ ไอดีซี ในภูมิภาคนี้ (25%) ผลโหวตจากการแบบสำรวจออนไลน์ (50%) และ การประเมินจากสถาบันที่ให้คำปรึกษานานาชาติ (25%)

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในเรื่องการมีนวัตกรรมเพื่อให้บริการประชาชน  ผลสำเร็จของประเทศในเรื่องสมาร์ทซิตี้ยังคงอยู่ในโครงการต่าง ๆ ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการให้สวัสดิการและผลประโยชน์กับประชาชน  โครงการสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยเป็นการดำเนินโครงการเน้นคุณค่าทางจิตใจและความมุ่งมั่นเป็นอันดับต้น ๆ  มีการพิจารณาถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการต่าง ๆ มากกว่าจะเน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน

สำหรับประเทศอื่นๆที่ได้รับรางวัลนี้ในสาขาอื่นๆ สามารถดูได้จากรูปด้านล่างนี้เลย

 • Transportation – Connected Transport Systems, Taipei City, Taiwan
 • Public Works – Forward Works Spatial Co-ordination Project, Christchurch City, New Zealand
 • Smart buildings – Smart Yuhua Residential Estate, Singapore
 • Smart grid – Energy Market Services Load Forecast Service, various cities, New Zealand
 • Smart water – Initiative to Develop Singapore as a Global HydroHub, Singapore
 • Administration – U-Eco City, Cheongna, Incheon, South Korea
 • Economic development – Next Generation National Trade Platform, Singapore
 • Land use and environmental management – Environment Canterbury Matrix of Good Management Farm Portal, Canterbury Region, New Zealand
 • Permitting, licensing – Inspection and Zoning, Smart Farming, State of Tasmania, Australia
 • Public safety – Project NOAH (Nationwide Operational Assessment of Hazards), various cities, Philippines
 • Education – Wisdom Education Initiative, Haidan District, Beijing, China
 • Tourism, arts, libraries, culture, open spaces – Digital Transformation Initiative to Enhance eTourism and eCulture, Shanghai City, China
 • Connected Health – NSW Integrated Care Initiative, State of New South Wales, Australia
 • Social services – Saensuk Smart City – Smart Living, Saensuk City, Thailand

dataTable

AO-Poster-forweb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *