June 16, 2024

โรงพยาบาลธนบุรี 2 เสริมความแกร่งระบบเครือข่ายเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

Print

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและยกระดับการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Hospital Information System : HIS) เครื่องเอ็กซเรย์ที่ทันสมัย อุปกรณ์แพทย์ต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแพทย์และพยาบาล รวมถึงการให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่ผู้มาใช้บริการ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ต้องการระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง ที่ไม่เพียงช่วยให้การรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ ทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยเท่านั้นหากแต่ต้องสามารถรองรับการขยายตัวตามการเติบโตของโรงพยาบาลได้

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ในฐานะของโรงพยาบาลชั้นนำมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ และการให้บริการที่เป็นเลิศ อบอุ่นดุจญาติมิตรมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ สาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมตกแต่ง อายุรกรรมหัวใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ โรคปอด โรคไต ไขข้อ โรคเลือดประสาทวิทยา ผิวหนัง จักษุ-โสต-ศอ นาสิก จิตเวช ศูนย์จิตวิทยาและพัฒนาเด็ก เวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม กายภาพบำบัด และทันตกรรม ระบบปลอดเอดส์ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้วันละ 1,000 คน

วางระบบเครือข่ายใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัว

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงพยาบาลธนบุรี 2 มีการขยายตัว เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของชุมชนเมือง ล่าสุดโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในโรงพยาบาลใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มากขึ้น และเพิ่มความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลรวมถึงสร้างโอกาสการขยายตัวของระบบไอทีในอนาคต

“ระบบไอทีมีบทบาทและถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการบุคคลากรของเราจำเป็นต้องมีระบบไอทีที่ทันสมัย และมีความแม่นยำในการช่วยประมวลผลข้อมูลการรักษาและต้องสามารถผสานการทำงานของระบบไอทีทางการแพทย์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ระบบ HIS (Hospital Information System) ซึ่งเป็นระบบหลักของโรงพยาบาล ระบบ LIS (Lab Information System) ซึ่งเป็นระบบไอทีช่วยให้การวินิจฉัยโรคต่างๆ ระบบ PACS ซึ่งเป็นระบบช่วยในการอ่านภาพการเอ็กซเรย์ในระบบดิจิตอล รวมถึงการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้สามารถวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว” คุณกีรติ อภิบุณโยภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี 2 กล่าว

KMIT-Eworld May-June 2016 -Output
คุณกีรติ อภิบุณโยภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี 2

อย่างไรก็ตาม การจัดหารระบบไอทีมาใช้งานภายในโรงพยาบาล ไม่ใช่การจัดซื้อโซลูชั่นไอทีต่างๆ มาใช้งานแต่เพียงอย่างเดียว แต่หน้าที่ของฝ่ายไอทีในโรงพยาบาลคือต้องนำระบบไอทีมาทำงานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อช่วยยกระดับการให้บริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล การสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

“เพื่อระบบต่างๆ ทำงานประสานกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเราต้องมีระบบเครือข่ายความเร็วสูง สามารถรับส่งข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายทั้งหมดของโรงพยาบาล โดยเป็นการปรับปรุงระบบเครือข่ายที่มีอยู่แล้วในอาคาร 1 และออกแบบระบบเครือข่ายใหม่พร้อมๆ กับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังที่ 2 โดยเลือกใช้บริการจากบริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด” คุณกีรติ กล่าวเสริม

ความไว้วางใจในผู้ให้บริการ

เรารู้จักและใช้บริการจากบริษัท เคมิท กรุ๊ป มาเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี โดยในระยะแรกโรงพยาบาลเลือกใช้บริการดูแลรักษาระบบไอทีหรือ MA (Maintenance Service Agreement) ซึ่งด้วยความเอาใจใส่ในการให้บริการ และมีทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ ทำให้เมื่อเราต้องการปรับปรุงระบบเครือข่ายทั้งหมดในโรงพยาบาล เราจึงวางใจเลือกใช้บริการจาก เคมิท กรุ๊ป อีกครั้งหนึ่ง

IMG_2878
คุณกีรติ อภิบุณโยภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี 2 (กลาง) คุณธีรวัฒน์ วงศ์ทาเครือ (ขวา) คุณฉัตรณรงค์ กุลมา (ซ้าย) ประธานและรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด

เคมิท กรุ๊ป เข้ามาทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่ายใหม่ทั้งหมดให้กับโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งระบบเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สายความเร็วสูงสำหรับบุคคลากร แพทย์ และพยาบาล โดยสิ่งที่โรงพยาบาลต้องการคือ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง พร้อมระบบสำรองที่สามารถทำงานได้ทันทีหากระบบหลักเกิดปัญหา ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถขยายตัวตามการเติบโตของโรงพยาบาลได้ด้วย คุณกีรติกล่าวว่า

ความร่วมมือกันในการวางระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลกับ เคมิท กรุ๊ป ดำเนินการโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยมีหนึ่งในหัวใจหลักคือ ระบบเครือข่ายจะต้องมีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญด้วย เช่นกัน ซึ่ง เคมิท กรุ๊ป ก็มีการให้คำแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะกับการใช้งานของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี คุณกีรติกล่าวเสริม “จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตั้งแต่การเปิดให้บริการในอาคาร 2 ระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลถือว่ามีเสถียรภาพและมีความมั่นคงสูงมาก ทำให้การทำงานของแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรในส่วนงานต่างๆ ของโรงพยาบาลเป็นไปได้อย่างราบรื่น ถ้าหากระบบเครือข่ายมีปัญหา เคมิท กรุ๊ป ก็พร้อมส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง”

นอกเหนือจากเครือข่ายแบบใช้สายแล้ว เครือข่ายไร้สายความเร็วสูงที่ เคมิท กรุ๊ป ติดตั้งให้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษาต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์โมบาย ทำให้การดูและและวินิจฉัยอาการป่วยทำได้อย่างรวดเร็ว

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลในครั้งนี้ ไม่เพียงทำให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น หากแต่ยังรองรับการเติบโตในอนาคตของกลุ่มโรงพยาบาลที่มีแผนในการขยายตัวสู่ภูมิภาค AEC รวมถึงการก้าวไปสู่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

KMIT GROUP CO., LTD.

333/105 Moo 4, Lak Si Plaza Building Tower 2 Floor 7 Kamphaeng Phet 6 Rd.,

Tarad Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210 Tel. 02-576-1304-5 Fax. 02-576-1306

www.kmit-group.com E-Mail : sales@kmit-group.com

Picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed