June 19, 2024

Fortinet Security 361 “Secure Critical Business Assets: From Inside Out”

000

เมื่อเร็วๆ นี้ฟอร์ติเน็ต ได้จัดงานโร้ดโชว์ระดับภูมิภาค  Security 361° Symposium ประจำปี ในประเทศ 7 ประเทศได้แก่ เวียตนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศไทย  ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ด้านภัยคุกคามทางเครือข่ายให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในองค์กรในประเทศต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการรู้ทันภัยและสามารถป้องกันภัยได้

Peerapong Fortinet_at 361 Press_28 Oct 2015

งานครั้งนี้ถือเป็นความเ้คลื่อนไหวครั้งสำคัญของฟอร์ติเน็ตเลยก็ว่าได้ เพราะคุณพีระพงศ์ จงวิบูลย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชาและเวียตนาม ฟอร์ติเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ กล่าวว่า ฟอร์ติเน็ตกำลังก้าวจากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์รักษาความปลอดภัยไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ซึ่งพร้อมจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย โซลูชั่นการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆที่จู่โจมเข้าสู่เองค์กร โดยมีคู่ค้าที่ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยด้านไอทีอย่าง ixia และ FIREMON มาให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

 

คุณพีระพงศ์ ให้ความเห็นว่า “ในปัจจุบันนี้ องค์กรในประเทศไทยกำลังก้าวสู่ดิจิตอล อีคอนโนมีและมองหากระบวนการในการปรับองค์กรในด้านต่างๆ ในขณะที่ภัยคุกคามมีลักษณะจู่โจมอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นได้ทั้งพนักงานในทุกระดับองค์กรล้วนตกเป็นเป้าหมายภัยได้ ภัยสมัยใหม่ออกแบบให้มีความสามารถสูงในการผ่านกระบวนการป้องกันเครือข่ายแบบเดิมๆ องค์กรจึงควรมองหาโซลูชั่นที่ทั้งช่วยปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามความต้องการของธุรกิจในขณะที่ต้องมีศีกยภาพในการดักตรวจภัยคุกคามได้ทุกทางที่จะเข้ามา”

 

ฟอร์ติเน็ตจึงเสนอให้องค์กรพิจารณาดังนี้

  1. สร้างกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งเชนการเชื่อมโยงขององค์กร ซึ่งรวมถึง การเชื่อมโยงเครือข่ายเข้ากับพัทธมิตรคู่ค้า ลูกค้า เพื่อลดช่องว่างที่ภัยจะเข้ามาได้
  2. โซลูชั่นด้านความปลอดภัยต้องช่วยรองรับความต้องการของธุรกิจได้ดี
    • ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า
    • ตอบสนองความต้องการของธุรกิจท่าน
    • ต้องช่วยให้ท่านใช้ทรัพยากรขององค์กร สร้างคุณค่าทางธุรกิจได้
    • ระบบการป้องกันต้องมีศีกยภาพสูง ช่วยให้เห็นการทำงานและ ภัยต่างๆ ได้ในระดับลึก และมีระบบการบริหารดักตรวจภัยคุกคามที่ชาญฉลาด

ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวนพบว่า ภัยคุกคามในปัจจุบันเกิดในโลกไซเบอร์มากขึ้น และองค์กรธุรกิจให้ความสำคัญกับกระบวนการป้องกันภัยคุกคามมากขึ้น ความนิยมของอินเตอร์เน็ตออฟธิงค์และการเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้าสู่อินเตอร์เน็ตที่เป็นกระแสอยู่นี้ ทำให้ ซีไอโอทั้งหลายต้องเร่งให้ความสนใจเรื่อง การจัดระบบความปลอดภัยที่ต้องเข้ากับกฏข้อบังคับ ต่างๆ (Regulations and compliance) ขององค์กรมากขึ้น

 

ในขณะที่ Firemon ผู้ขายโซลูชั่น Security management platform ซึ่งเป็นพันธมิตรกับฟอร์ติเน็ตพบว่า “ในปัจจุบัน เครือข่ายขององค์กรมีรูปแบบที่เป็นสาขาและซับซ้อนมากขึ้น จึงทำให้ยากในการบริหารกฏและนโยบายต่างๆ ในเข้ากับที่องค์กรต้องการ อีกทั้งยังต้องเข้ากับกฏและนโยบายมาตรฐานต่างๆ ที่อุตสาหกรรมนั้นๆ ระบุไว้ นอกจากนี้ พนักงานไอทีทั้งหลายใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการลงมือจัดการบริหารด้วยตนเอง อาทิ การ Change management process การจัดทำให้เป็นเอกสาร การเตรียมงานเพื่อให้ตรวจสอบ ซึ่งใช้เวลามาก ดังนั้น จึงเสนอว่า องค์กรควรพิจารณาหาเทคโนโลยีในการจัดการด้านกฏและนโยบายที่สามารถลดเวลาและขั้นตอนการทำงานของพนักงานลงได้ โดยทำให้เป็ยแบบออโต้เมท จึงจะช่วยองค์กรสร้างแพลทฟอร์อมด้านความปลอดภัยที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

meru-networks-logo

นอกจากนี้ภายในงานฟอร์ติเน็ตยังมีการนำโซลูชั่นเครือข่ายไร้สาย FortiAP รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจากวางจำหน่ายในเร็วๆนี้ โดย FortiAP รุ่นใหม่นี้ เป็นการพัฒนาภายหลังจจากการเข้าซื้อกิจการของ Meru Network โดยมีการผนวกรวมความสามารถในการบริหารจัดการทราฟฟิกขนาดใหญ่บนเครือข่ายไร้สาย และรองรับการเชื่อมต่อของผู้ใช้จำนวนมากพร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *