April 17, 2024

Brother MFC-L2740DW

04เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นขาวดำให้ความเร็วสูงสุด 30 หน้าต่อนาที ด้วยการพิมพ์ / สแกน / ถ่ายเอกสาร / แฟกซ์เอกสารแบบ 2 หน้าอัตโนมัติ พร้อมตลับหมึกขนาดใหญ่พิมพ์เอกสารได้ถึง 2,600 หน้า ประหยัดหมึก (Toner Save) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ได้โดยลดการใช้ผงหมึกเมื่อพิมพ์งานที่ไม่ต้องการคุณภาพสูง พร้อมรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย และ Mobile Printing โดยสามารถสั่งพิมพ์และสแกนได้โดยตรงจาก iPhone, iPod, อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android หรือ Windows® Mobile

Brother Contact Center โทรศัพท์ 0-2665-7777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *