May 22, 2024

ZW3D 2013

บริษัท ซีดับเบิลยู แคด ซอฟต์แวร์ จำกัด (ZWSOFT) หนึ่งในบริษัทผู้นำเทคโนโลยีด้านโซลูชั่นการออกแบบแคด/แคม สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบแหละวิศวกรรมประกาศเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุด  ซีดับเบิลยู ทรี ดี 2013 (ZW3D 2013) ที่มาพร้อมคุณสมบติเด่นใช้งานง่าย ช่วยประหยัดเวลาสำหรับงานออกแบบได้มากกว่า 30% พร้อมรองรับการเติบโตของตลาดด้านงานออกแบบและงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในไทย

ZW3D box

ซีดับเบิลยู ทรี ดี (ZW3D) เป็นซอฟต์แวร์แคด/แคมสำหรับงานออกแบบ 3 มิติ  งานออกแบบแม่พิมพ์ และการสั่งงานเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่ากับราคาที่ประหยัดกว่า  ซึ่งในเวอร์ชั่น 2013 นี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ โดยเพิ่มคุณสมบัติการเขียนแบบร่างที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย เมื่อนักออกแบบสร้างวัตถุหลายตัวเลือก ข้อกำหนดคุณสมบัติจะถูกสร้างขึ้นและสามารถตรวจสอบ รวมถึงแก้ปัญหาด้วยการคลิกเม้าส์เพียงครั้งเดียวสำหรับการลากหรือวางชิ้นงาน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นที่ช่วยให้นักออกแบบทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกมาก อาทิ นักออกแบบหรือผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูล และความสัมพันธ์ของการใช้คำสั่งต่างๆ ได้ง่ายในชุดควบคุมใหม่นี้ รวมถึงการร่างแบบ และตัวช่วยเพื่อให้ทำงานสะดวกในการร่างแบบและมีประสิทธิภาพ  พร้อมกับปรับปรุงในส่วนของการจัดการข้อมูลเดิม ทั้งส่วนงานออกแบบ  การวาดแบบ การมอง และความแม่นยำ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาสำหรับงานออกแบบได้มากกว่า 30%

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและบริการที่ดีสำหรับผู้ใช้ CAD/CAM เพื่องานออกแบบ สนใจคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีดับเบิลยู ทรี ดี 2013 (ZW3D 2013) ได้ที่ http://www.zwsoft.com/products/zw3d2013

บริษัทฯ วางจำหน่ายซอฟต์แวร์ซีดับเบิลยู ทรี ดี 2013 ผ่านผู้แทนจำหน่ายในไทย 2 บริษัท คือ บริษัท ลัคกี้ เอช (Lucky Eight) โทรศัพท์ 081 867 5980 หรือ 038 507747  หรือ www.zwthai.com และบริษัท ดิจิตอล ดีไซน์  ออโตเมชั่น (Digital Design Automation) โทรศัพท์ 0 2962 7080 หรือ www.d2a-international.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *