June 22, 2024

SAP Business One

ภาพของระบบ SAP Business Oneที่จะสามารถช่วยภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว

SAP Business One เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวมฟังก์ชันธุรกิจหลักๆ ที่ใช้ในบริษัทประกอบด้วย การเงิน การขาย การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สินค้าคงคลัง และการปฏิบัติงาน โดย SAP Business One ช่วยลดความจำเป็นในการติดตั้งแอพพลิเคชันเสริม การทำงานร่วมกับโมดูลที่หลากหลายซับซ้อน ซึ่งต่างจากโซลูชั่นอื่น ๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

คุณสมบัติเด่น

–  ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น โดยรวมและจัดธุรกิจทั้งหมดของคุณแบบรวมศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการขาย สินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การปฏิบัติงาน และการเงิน ไว้ในระบบเดียว จึงสามารถลดการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ข้อผิดพลาด และต้นทุนได้

–  ให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบครบวงจร

–   ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีและรวดเร็วขึ้น โดยรวมข้อมูลทางธุรกิจไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว

–   รับผลตอบแทนกลับคืนได้เร็วขึ้น ติดตั้งและใช้งานได้จริงภายในสองถึงแปดสัปดาห์ด้วยแอพพลิเคชั่นเดียว

–   สนับสนุนความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก SAP Business One มีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการในธุรกิจโดยเฉพาะ

Site Reference

– DMT (Don Muang Tollway) ดอนเมืองโทลเวย์

ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน

บริษัท เคอร์เนิล คอนซัลติ้ง จำกัด

ห้อง 193 ชั้น19 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ 889 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์                 02-672 3155-6

โทรสาร                   02-672 3155-6

อีเมล                       chanya@kernelconsulting.com

เว็บไซต์                   www.kernelconsulting.com