June 24, 2024

Location Based Disaster Action Command Center (LDAC)

LDAC เป็นระบบติดตามและแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีในส่วนของระบบพิกัด (GPS) ระบบแผนที่ออนไลน์ และระบบรับแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่ Call Center เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ LDAC เป็นระบบที่มีความแม่นยำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับหลากหลายบริษัทหรือองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ในติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ ระบบสามารถบอกตำแหน่งได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่สามารถแจ้งเหตุหรือร้องขอความช่วยเหลือ ได้อย่างทันท่วงที ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินผ่าน Call Center ของบริษัท

ราคา

– ราคา : ขึ้นอยู่กับขอบเขตการใช้งานตามความต้องการของหน่วยงาน

– ทดลองใช้งาน : สำหรับหน่วยงานที่ต้องการทดลองใช้งานระบบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 0-2643-0807-9 หรือ info@ecartstudio.com

System Requirements

LDAC สามารถใช้งานได้กับเครื่อง PC และ สมาร์ทโฟน (iOS และ Androidรุ่น 2.1 ขึ้นไป)

LDAC2

หน้าจด Call Center เพื่อแสดงเส้นทางการติดตาม

ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน

บริษัท: บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

เลขที่ 129 ชั้น 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์                 0-2643-0807-9

โทรสาร                   0-2643-0810

อีเมล                       info@ecartstudio.com

เว็บไซต์                   www.ecartstudio.com